go up

Forsikringer

Barneidrettsforsikringen – for barn til og med 12 år
Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn til og med 12 år er også dekket gjennom ordningen.

Alle barn til og med 12 år som er medlem av en klubb som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè er forsikret (ordningen ble innført fra 01.01.1997).

Les om Barneidrettsforsikringen på NIFs hjemmesider.

Gjensidige er ansvarlig for Barneidrettsforsikringen i NIF fra 01.01.2015.

NB! Hvis 9-12 åringer skal delta på approberte stevner, så må utøverne betale lisens (velg arkfane lisens for detaljer).

 

Forsikring for de som er eldre enn 12 år

 • Fra det året han/hun fyller 13, så kan utøveren betale lisens for å blir forsikret.
  Ved innbetalt startlisens blir lisensinnehaveren forsikret i Gjensidige.
  Lisensperioden følger kalenderåret – dvs 1. januar – 31. desember.
  Du mottar også bladet ”Norsk Svømming”.
  Klubbene administrerer hvem som skal betale lisens selv via en egen side på internett.
  NB! De som skal delta på approbert stevne MÅ betale lisens, fra det året de fyller 9 år.

 

Melde fra om skade

 • Skader skal meldes umiddelbart til Skadetelefonen på telefon 987 020 33 (alle dager 09.00-21.00).
  Etter innmelding av skade tar de raskt kontakt for videre oppfølging.

 

 • Alle som betaler lisens har tilgang til Skadetelefonen, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.
 • Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader.
 • Skadetelefonen har et kvalitetssikret behandlingsnettverk. De kvalitetssikrer alle behandlere og benytter kun behandlere de vet tilfredsstiller kvalitetskravene de har satt. Det betyr at all bruk av behandlere skal forhåndsgodkjennes av Gjensidige.

 

Ansvarsforsikring

 • Forsikringen dekker Norges Svømmeforbund og samtlige lokale svømmeklubber tilsluttet forbundet, og gjelder for de aktiviteter og arrangementer disse driver. Forsikringspremien betales av Norges Svømmeforbund sentralt.
X