go up
Breddeklubb

Har til hensikt å utvikle grunnleggende ferdigheter i en eller flere av NSFs grener, hos barn, ungdom og voksne, gjennom et godt opplæringstilbud, og muligheter for videre trening på bredde og mosjonsnivå etter endt opplæring.

Grunnprinsipper i en breddeklubb:

  • God struktur på opplæringen og engasjerte instruktører
  • Utdanning og internskolering av instruktører prioriteres
  • Ansvarlig for grenskolen er engasjert og sentral i utviklingen av grenskolen.
  • Breddeklubben er gode på opplæring, spesielt for barn, men også for ungdom og voksne. Klubben følger en eller flere av Norges Svømmeforbund sine grenskoler, eks. Norges Svømmeskole , Norges Stupskole, Minipolo, Norges Synkronskole eller Wet Card.
  • Klubben har fokus på mestring innen grunnleggende ferdigheter. Medlemmene synes det er morsomt å være i klubben da de blir trygge i vann, men også fordi klubben har et godt miljø og har tilbud om mange ulike aktiviteter, eks. ha flere grener eller Vill i vann. 
  • Det er engasjerende å være instruktør i klubben da de blir godt ivaretatt og får stadig muligheter til å utvikle seg som instruktører.
  • Klubbdriften er velfungerende da styret har en god rolle og ansvarsfordeling og fordi klubben har en dyktig og engasjert ansvarlig for opplæringen.
Organisasjonshjul

Organisasjonshjulet viser medlemmet i sentrum, og alle deler av klubben som må jobbes med for at medlemmet skal kunne drive aktivitet ut ifra sine ønsker. Les mer i de ulike delene i organisasjonshjulet om hva en Breddeklubb må ha på plass, og hva den bør jobbe med for å utvikle seg.

X