go up
Breddeklubb

Har til hensikt å utvikle grunnleggende ferdigheter i en eller flere av NSFs grener, hos barn, ungdom og voksne, gjennom et godt opplæringstilbud, og muligheter for videre trening på bredde og mosjonsnivå etter endt opplæring.

Grunnprinsipper i en breddeklubb:

  • God struktur på opplæringen og engasjerte instruktører
  • Utdanning og internskolering av instruktører prioriteres
  • Ansvarlig for grenskolen er engasjert og sentral i utviklingen av grenskolen.
  • Breddeklubben er gode på opplæring, spesielt for barn, men også for ungdom og voksne. Klubben følger en eller flere av Norges Svømmeforbund sine grenskoler, eks. Norges Svømmeskole , Norges Stupskole, Minipolo, Norges Synkronskole eller Wet Card.
  • Klubben har fokus på mestring innen grunnleggende ferdigheter. Medlemmene synes det er morsomt å være i klubben da de blir trygge i vann, men også fordi klubben har et godt miljø og har tilbud om mange ulike aktiviteter, eks. ha flere grener eller Vill i vann. 
  • Det er engasjerende å være instruktør i klubben da de blir godt ivaretatt og får stadig muligheter til å utvikle seg som instruktører.
  • Klubbdriften er velfungerende da styret har en god rolle og ansvarsfordeling og fordi klubben har en dyktig og engasjert ansvarlig for opplæringen.

Hva har klubben på plass, og hva bør klubben jobbe med å forbedre?

Gjennomfør Bedre klubb, så får dere oversikt i de ulike kategoriene fra organisasjonshjulet hva klubben gjør bra, og hvor utviklingsfokuset bør ligge fremover.

Les mer om Bedre klubb

Organisasjonshjul

Organisasjonshjulet viser medlemmet i sentrum, og alle deler av klubben som må jobbes med for at medlemmet skal kunne drive aktivitet ut ifra sine ønsker. Les mer i de ulike delene i organisasjonshjulet om hva en Breddeklubb må ha på plass, og hva den bør jobbe med for å utvikle seg.

X