go up

NSF gla dame ved banedelerTreningsgrupper voksne

Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming.  Deltakerne kan komme fra klubbens svømmeskole eller kunne svømme fra før. Det er sentralt at klubben prioriterer og utvikler gode trenere til treningsgruppene slik at treningstilbudet er best mulig. Gjerne frivillige trenere. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør deltakerne føle å være en del av et sosialt klubbmiljø.

NSF har utarbeidet rammer for hvordan klubben kan utvikle et godt treningstilbud for ungdom og voksne. Klubben må selve skape sitt eget treningstilbud basert på klubbens mål, aktivitetsnivå, medlemmer og bassengtilgang. Veiledningshefte for oppbygging av treningstilbud for voksne kan lastes ned nederst på siden.

 

 • M1 –  et aktivt og godt treningstilbud for de som kan svømme grunnleggende crawl. Treningspartiet har trening 1-3 ganger i uka. Økter på 1000 – 2500 meter. Min kunne svømme 200 meter crawl i ett.

 

 • M2 –  et godt treningstilbud for ungdom/voksne som trener regelmessig. Treningspartiet har trening 1-3 ganger i uka, økter på 1500 – 4000m. Medlemmene skal gis mulighet til å delta på konkurranser. Nivå: minimum kunne svømme 500 meter crawl i ett.

 

 • Masters (evt samme som M2) – et godt treningstilbud for ungdom/voksne som trener aktiv, og for de som ønsker å konkurrere. Treningspartiet har trening 1-3 ganger i uka, økter på 2000 – 5000m. Medlemmene skal gis mulighet til å delta på konkurranser. Min svømme 1500 meter på en trening.

 

 • Seniors – et lavterskeltilbud for eldre som liker å svømme sammen. Mosjonspartiet har felles svømming 1-3 ganger i uka, økter på 500 – 1500m. Nivå: Svømmedyktighetstesten

 

 • Swim camps – en minitreningsleir på 1-2 dager for klubbens ungdom og voksne mosjonister. Samlingen gir deltakerne muligheter til å forbedre sin svømmeteknikk, utholdenhet og få mer kunnskap rundt skadeforebygging, øvelser i basistrening og trening generelt.

 

Om aktivitetstilbudet;

 • Aktivitetstilbudet må være forankret i klubbens ledelse
 • Deltakerne må være medlemmer i klubben
 • Deltakerne bør føle å være en del av et miljø og en klubb
 • Med svømmetrening for voksne kan klubben utnytte treningstider litt senere på kvelden.
 • Aktivitetstilbudet bør gi en mer-verdi for klubben. Klubben må selv vurdere treningsavgift opp mot kostnader, men i utgangspunktet bør treningsavgiften være lav.
 • Det bør legges til rette for at medlemmene i treningsgruppene kan bidra som frivillige og engasjerte i klubben, som f.eks funksjonærer til arrangementer, klubbkvelder, tillitsverv, artikkelforfattere etc.
 • Aktivitetstilbudet bør være i tråd med NSFs sportslige plan. Mestringsorientert klima vektlegges.

 

Om treningstilbudet:

 • Tilbudet går gjennom hele sesongen, med minimum 15 uker per halvår. 1-3 x i uka
 • Fast trener og faste treningstider
 • Treneren må gjerne koble inn landtrening, styrketrening eller annen alternativ trening som en del av treningen
 • I tillegg til at det er tester i treningene og de vanlige klubbstevnene, kan man se muligheter for egne konkurranser for de voksne medlemmene. Gjerne i form av klubbstevner, evt approberte stevner med naboklubber for ungdom, masters og voksne. Øvelsene konkurreres ut fra nivå, ikke alder eller kjønn.
 • Aktiviteten/treningene tilpasses ut fra målene til deltakerne
 • Deltakerne skal gis mulighet til å delta på klubbstevner, og få muligheten til å delta på svømmestevner eller Open Water arrangementer i løpet av sesongen
 • Masters (de som konkurrer aktivt) kan eventuelt være egen «treningsgruppe»
 • Avslutning per halvår. Eksempel; juleavslutning eller grilling på strand

 

X