go up

Testing og analyser i svømming

Å bedriva testing er en prosedyre for å objektivt evaluere at trening gir ønsket effekt. Vi er heldige som jobber med svømming, utøverne svømmer i basseng der målen er kjente 15-25-45-50m osv. Dette gir oss nesten uendelige muligheter å finne ut hvilken vei utviklingen går til enhver tid.

Å drive med noen som helst testing setter deg som trener like mye i fokus som utøveren. Du er sentral i valget og ansvarlig å samle inn data som deretter analyseres for å ta neste steg i planen videre mot neste delmål i sesongen. En viktig ting å ta med seg når en velger hva for slags tester som skal gjennomføres er at gjøre det over tid og så hyppig som der vil kunne skje en fysiologisk forandring.

Noen tanker rundt aldersrelatert testing:

  • Å gjennomføre en Critical Swim Speed (CSS) test er gunstig omtrent 1 gang hver 4-5 uke, eller første uke i hver måned.
  • Hurtighet 1-3 ganger per makrosyklus for å finne ut når enkelte utøvere kommer inn i sensibla fasen for utvikling av hurtighetstyrke.
  • Starttest 0-15m fra pall kan testes 1-2 ganger per makrosyklus og i tilegg måles hver konkurranse. Stoppeklokken er igang uansett på konkurranse så hvorfor ikke ta en split på 15m under de mest optimale forholdene?
  • Å teste vending er og viktig gjennom alle år for alle utøvere. Her anbefaler jag å lage en progresjon som bygges på under årene i utviklingstrappen. Testen burde gjennomføres 1-2 ganger per makrosyklus.

Noen detaljer om vendingstesten:

De første årene kan dere måle 5m-inn til 5m-ut av vegg, dette fordi utførelsen av vendingsmomentet, rotasjon, fraspark og linje burde være fokus på, og referansepunkter finnes i hver svømmehall i landet der det finnes vendeflagg. De neste årene så fortsetter man å måle 5+5m men legger til også 10m-ut av vegg. Det beste å gjøre for å finne ut hvor 10m ut fra vegg er å ta testen på motsatt side hvor startblokken er, da vil 10m ut av vegg være der 15m tau settes opp. Husk å fortsette måle alle parametre 5+5 og 5+10 sånn at når dere ser en utvikling så kan en raskt se hvor denne er (in-ut av vegg eller oppgang). 5+10m er Europeisk standard for å måle vendehastighet på kortbane. Når utøveren er i sluttfasen av utviklingstrappen så kan man og legge inn 5+15m test, dette er Europeisk standard for å måle vendehastighet på langbane. Husk igjen å måle alle parametre 5+5, 5+10 og 5+15m.

Progresjonsprinsippet er gunstig å ha med i alle valg uansett hva det dreier seg om i svømmetreningen. Å teste noe som en utøver ikke enda er i stand til å klare, er ikke noe vits både for utøverens motivasjon og som et mål for å se hvilken vei utviklingen går.

NSFs anbefaling å teste 15m startstup kommer først inn i tredje treningsår. Fra første til tredje treningsår måles det isteden 5m linje ut av vegg samtidig som det kontinuerlig jobbes med startstup i løpet av treningsåret.

Det samme gjelder vending. NSF sin anbefaling for å måle utvikling i vending er de første 3 treningsårene å fokusere på 5m-in og 5m-ut av vegg for så under tredje treningsåret gå videre og måle 10m-ut av vegg. Jo eldre en utøver blir jo viktigere blir det å ha flere parametre å se på. Det er grunnen til at vi under tredje treningsåret syns det er gunstig å måle både 5+5m og 5+10m ut av vegg i vending. Nettopp fordi det er interessant å se hvor en utøver blir bedre i vending. På ungdom- og juniorlandslagene måles det 5+5 og 5+10m i vending nettopp fordi hos de beste så ligger svarene ofte i detaljene.

Når det kommer til kick og bein så er det også lurt å ikke gå på med tester som ikke er hensiktsmessig med tanke på hva en utøver kan forventes å mestre. 15m kick de første 3 treningsårene er en god test for å måle kickeffektiviteten på, 4-6e treningsår så anbefales det å måle 25m kick. Da er det lett å bare ta en split det første året på 15m og dobbeltsjekke utvikling i overgangen mellom 15-25m testen. 100-400m beintest gjelder det samme, veldig enkelt å ta en sjekk (eller utøveren selv kan se på klokka ved 100/200m) halvveis i testen for å se at det er utvikling fra forrige år i overgangen mellom 100/200 og 200/400m beintest.

Å måle svømmeeffektiviteten er meget interessant. Det beste er at en utøver kan bevisst jobbe med det hver trening gjennom å telle tak. En fin progresjon her frem til fjerde treningsår når NSF anbefaler Stroke Efficiency-testen er å gjennomføre korte serier 2-6×50 med taktelling, og så taktelling der utøveren og ser på klokka hva tiden er. Det anbefales ikke at treneren tar tider for utøveren de første årene på denne testen da de veldig enkelt kan lage seg et bilde om hva slags tid de får til x-antall tak. Bruk heller tiden til å coache utøverne om hvordan de kan svømme med mindre antall tak, så får utøveren selv ta ansvar for sitt eierskap av sin utvikling gjennom å se på klokka hva tiden koblet til antall tak ble.

Man kan se testing litt som en episode av Masterchef, der vi som trenere bestemmer oppskriften/planen og utøveren må selv lage maten/gjennomføre treningen, og vi måler kvaliteten etterpå gjennom tester. Hvis en utøver ikke har vært tilstede, så vil han/hun ikke hatt nok med tid til å lage oppskriften ferdig så den blir god nok.

Husk at en god kokk er en med mye kunnskap og erfaring. Dette gjelder og dem som lager oppskriften, en trener som ikke er kritisk i sin egen evaluering vil ikke få like godt utbytte og læring/erfaring som en som har et godt grunnlag å evaluere på. Gjennom å måle forskjellige parameter underveis i sesongen så vil evalueringsgrunnlaget bli mye større, og både du som trener og utøver vil få mye mere erfaring etter evalueringen. Flere tester vil gi flere spørsmål og min mening er at jo fler spørsmål en har å svare på jo mere lærer vi i prosessen.

Oppsummering:

  1. Måle ting som er interessante, utholdenhet, hurtighet og faste moment som start og vending
  2. Måle likt hver gang og legg heller på etterhvert flere parametre som f.eks i vendetesten
  3. Lage en plan for testing samtidig som planen for sesongen lages
  4. Husk at en test også er en evaluering av deg som trener
  5. Vær kritisk mot deg selv som trener, er det nok utvikling eller kan du lage en enda bedre plan og gjennomføre treningen enda bedre selv?

 

Lenker:

Av: Johan Setterberg, Utviklingskonsulent i NSF
Mail: johan@medley.no

X