go up

Kompetansehelga 2024

Dato: 19.-21. april

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen


Hensikten med Kompetansehelga er kompetanseheving til våre frivillige, engasjerte og ansatte i NSFs klubber. Konferansen er delt opp i ulike forum, basert på ulike roller og ansvarsområder i klubb. Deltakeren velger forum ut ifra sitt område. Hvert forum skal gi faglig påfyll, tips og verktøy du selv kan bruke for å gjøre klubben din bedre. Konferansen er lagt opp til erfaringsutveksling og deltakerinvolvering hvor flere foredrag inneholder workshops og gruppeoppgaver.

Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få større innblikk i organisasjonen og norsk idrett, lære mer om din rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av egen klubb.

Norges Svømmeforbund mener kompetanseheving og organisasjonsforståelse vil utvikle klubben på en positiv måte, og slik sikre at det er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert i klubben.

Tjuvstart Kompetansehelga (enkeltkurs for deltakere som ankommer fredag):

 • Fredag fra kl. 17.30-20.00 og lørdag kl. 09.00-10.30

 

Kompetansehelga – konferanseprogram:

 • Lørdag kl. 11.30-18.00
 • Søndag kl. 09.00-13.00 (avsluttes med lunsj)

Ulike kurs for deg som ankommer hotellet fredag ettermiddag. Kursene starter fredag ettermiddag og avsluttes lørdag morgen før offisiell konferansestart.

Tid: Fredag kl. 17.30 – 20.00 og lørdag kl. 09.00-10.30. (OBS:  Kurset “Best mulig uten skader” foregår kun fredag)


NB: For tryggivann.no-kursene er egen pc er nødvendig for å få fullt utbytte av opplæringen. Husk også å skaffe deg klubbadministratorrettigheter i god tid før kurset hvis du ikke har dette fra før!

 1. Grunnleggende bruk av tryggivann.no

Kurset retter seg mot de som skal begynne å bruke tryggivann.no eller nylig har startet med tryggivann.no. Innhold:

 • Lage, duplisere og redigere kurs
 • Instruktørfunksjonene
 • Faktura, nettbetaling
 • Mail/SMS
 • Flytte fra et kurs til et annet
 • Oppmøte, delmål, anbefaling
 • Finne informasjon om kursdeltaker/forelder

Kurslærer: Victoria Arnesen

 

2. Videregående bruk av tryggivann.no

Kurset er beregnet på de som føler seg komfortable med innholdet i det grunnleggende kurset. Innhold:

 • Endre personknytninger
 • Klubbinnstillinger
 • Batch-endring
 • Kreditnota
 • Periodefakturering
 • Betalingsoppfølging
 • Ventelister
 • Statistikk
 • Grupper
 • Instruktører
 • Påmeldingsmuligheter

Kurslærer: Petter Kahrs

 

3. Kurs i økonomistyring

Kurset egner seg for styret og daglig ledelse. Noen av områdene som blir belyst:

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
 • Gaverapportering
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger

Kurslærer: Tone Holm Dagsvold fra Oslo Idrettskrets.

 

4. BEST mulig uten skader v/ SINDRE BUSK WITZØE (kun fredag)

Kurset egner seg for svømmetrenere for unge utøvere.

Sindre Busk Witzøe kommer til å gå gjennom på de vanligste skadene innen svømming, og hvorfor skader oppstår. Deretter blir det en praktisk workshop med øvelser for forebygging av disse skadene. Alle deltakere må stille i treningstøy.

Witzøe er uteksaminert fra Anglo European College of Chiropractic (AECC) i 2011. Han har tatt Idrettsmedisinsk kurs 1-3, Postgraduate Diploma i Diagnostisk Ultralyd, sitter som styremedlem i Norsk Kiropraktorforening, og tidligere i styret i Kiropraktorenes Idretts- og Rehabiliteringsorganisasjon (KIRO). Han jobbet blant annet med IL Norna Salhus, Bergensvømmerne, IL BUL, Knut Ivan Rasmussen, og som konsulent med den medisinske avdelingen av VIF Fotball Elite.

Konferansen er delt inn i ulike forum som er tilpasset de ulike rollene i klubb. Velg forum/ program tilpasset din rolle i klubb.

Se detaljert program og tider i vedlegg nederst på siden. 

 

Fellesforedrag (i åpningen):

Lambertseter SK skal holde årets klubbpresentasjon. De skal snakke om hva klubben står for og hvordan klubben bidrar til å synliggjøre samfunnsnytten. I fjor hadde de suksess med svømmestevnet som ble brukt som innsamlingsaksjon til TV-aksjonen. Her gikk hele 107.000 kr til Redd Barn. Klubben fikk stor oppmerksomhet lokalt og i sosiale medier. I foredraget skal de snakke om hva klubben har fått igjen for å arrangere stevnet, blant annet økt synlighet og styrket omdømmet. Med fjorårets erfaringer, satser klubben på å gjøre det endra bedre i år og inviterer samtidig flere klubber med på laget.


Svømmeskoleansvarlige og Teamledere:

 • Jan Kjensli i NSF vil lede bolken “Fra kurs til opplæring”. Svømmeopplæring blir ofte omtalt som “svømmekurs” og organiseres ofte som et kurs med en start- og en sluttdato. Kan bruken av kursbegrepet og kursorganiseringen bidra til å skape et skille mellom svømmeopplæringen og den øvrige aktiviteten i klubben? og hvordan kan i så fall dette påvirke klubbens aktivitet? Dette er spørsmål vi skal diskutere i denne økten. 
 • Sindre Rønning fra Sparebankstiftelsen DNB skal fortelle oss hvilke muligheter som finnes for å søke midler til ulike tiltak og prosjekter. Det er også satt av tid til spørsmål.
 • Elin Langli fra Redd Barna skal gi oss kurset “Train the trainer”. Målet er å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn både i og utenfor idretten. På Kompetansehelga vil Langli lære oss hvordan du vi på best mulig måte kan holde kurset “Trygg på trening” for klubbens egne trenere, styremedlemmer og alle frivillige som har å gjøre med aktivitet.
 • Victoria Arnesen (Lambertseter SK) og Per Osland (Trondhejms SLK) skal snakke om hvordan deres klubber arbeider med oppfølging av trenere og hvordan dette bidrar til å skape enda bedre aktivitet. Treneren er ikke ferdig utlært etter fullført trenerkurs og en viktig del av utdanningen er å ta i bruk kunnskapen i hverdagen. Her får vi eksempler på hvordan det gjøres i praksis i klubb. 
 • Yliana Meland kurslærer (Bærumsvømmerne) og Beate Hvideberg (Arendal SLK / kurslærer) vil ta oss gjennom alle nivå i Norges Svømmeskole. Arbeidet som er gjort her er del av prosjektet “Parasvømming – fra opplæring til trening”, der målet at flere med funksjonsnedsettelse skal få lyst og mulighet til å fortsette med svømming som idrett. Hvordan kan vi legge til rette for læring og utvikling for barn med funksjonsnedsettelser i opplæringen og samtidig ha mest mulig lik undervisning for alle?

Klubbledelse

 • Det skal handle om å arrangere konkurranser. Tre ulike klubber/krets skal snakke om deres erfaringer innen ulike tema:
  • Tromsø Svømmeklubb – Tromsø er kanskje Norges dyreste hotellby? Tom Benjaminsen skal snakke om hva klubben gjør for å kunne tilby skoleovernatting på stevner.
  • Akershus Svømmekrets – Denne kretsen har en stor dommerstab. Kjetil Berge vil fortelle oss hvordan kretsen arbeider med rekruttering og fordeling av dommeroppgaver.
  • Kongstensvømmerne – I Fredrikstad ble det i fjor arrangert et flott NM langbane med mange frivillige som stod på både tidlig og sent. Maria Hurrød og Frank Pedersen vil fortelle oss hvordan de jobbet med frivillige og deres viktigste erfaringer fra arrangementet.
 • Lars Erik Espedalen er stipendiat ved Norges idrettshøgskole og skriver sin doktorgrad om Inkludering og ekskludering i ungdomsidretten. I sitt foredrag vil han åpne opp for ulike måter å tenke inkludering i klubb, samt bidra til en bevisstgjøring om hvorfor ungdom slutter og hva de setter pris på i idretten. Han vil også gi eksempler på hvordan vi kan forholde oss til kostnader i et inkluderingsperspektiv.
 • Ragnhild Klette er styremedlem i Misvær IL og leder for svømmegruppa. Misvær er en liten bygd i Bodø kommune. I Misvær IL har de knekt en kode; her er har de funnet en måte å holde kostnadene lave, slik at alle kan delta på svømming. Klubben har tatt et tydelig standpunkt om å være en klubb for alle, og Klette vil fortelle oss hvordan de har klart dette og hun vil også dele sine tanker rundt inkludering i idretten.
 • Erik Kubon Halvorsen er daglig leder i Bergen Vest SK. Han skal snakke om tema samfunnsansvar og bærekraft og vil fortelle oss hvordan klubben bruker sin egen virksomhetsplan og samarbeidspartnernes for å skape best mulig verdi for samfunnet. 
 • Turid Kristensen er Stortingsrepresentant for Høyre, for Akershus stortingsvalgskrets. Hun sitter i familie- og kulturkomiteen, og satt utdannings- og forskningskomiteen i forrige periode. Kristensen skal snakke om hvordan hun, fra en politikers ståsted, ser for seg idretten i fremtiden, knyttet opp mot tema tidligere denne søndagen, og ift. anlegg mm.

Svømmetrenere

 • Halvard Grendstad skriver doktorgrad ved Norges idrettshøgskole på effekten av trening gjennom puberteten. Med idrettsfysiologisk bakgrunn og stor interesse for utvikling av unge idrettsutøvere, har han god innsikt i hvordan kroppslige endringer fra vekst kan påvirke prestasjon og treningsresultater, uavhengig av idrett. I denne økten vil han formidle kunnskap som kan støtte opp om planlegging av trening gjennom denne utviklingsperioden. Stikkord: vekst, modning og prestasjon. Konsekvenser for fysisk trening. Treningsstruktur.
 • Thomas Harlem kommer med foredraget “Teknikk-utvikling for ungdomsutøveren: Fra synsing til fakta.” Harlem er lege og spesialist i ortopedisk kirurgi. Han er tidligere landslagssvømmer, og har 25 års erfaring som svømmetrener på alle nivåer. I dag jobber han med teknikk-utvikling og testing for elitegruppa i Bergen Svømme Club. En av hovedinteressene hans er bruk av enkle video-verktøy for testing og utvikling av tekniske momenter i svømming. Han samarbeider også med NSF og teknikk-ekspert Johan Setterberg i et prosjekt om hvordan vi kan bruke stor-data til å identifisere tekniske forbedringsområder. I denne sesjonen tar han utgangspunkt i en teknikk-case, hvor vi ser på den tekniske utførelsen, prioriteringer, rekkefølger, målinger/tester, kommunikasjonen med utøveren osv. Det legges opp til gode diskusjoner i grupper hvor vi leker oss med en metode for systematisk forbedring.
 • Tore de Faveri fra NSF skal snakke om NSFs utviklingstrapp. Hva er en utviklingstrapp? Hvorfor er NSFs utviklingstrapp som den er? Styrer den deg for mye – eller for lite? Hvordan kan du planlegge for utøvernes personlige utvikling? Hva gjør det med gjennomføringen av den daglige treningen, og hvordan skal du coache dette? Vi forsøker å nøste sammen trådene fra helgens ulike foredrag og workshops til en plan som du kan bruke fra og med neste trening.

Open Water – dessverre avlyst pga få deltakere


Vannpolo (dommerkurs)

 • Ønsker du å dømme vannpolokamper? Giuseppe Panzella skal holde dommerkurs. Panzella er trener i Vika IF – vannpolo og er kurslærer i NSF.
 • OBS: Det blir undervisning på Microsoft Teams i forkant av konferansehelgen. Sett av disse kveldene i forkant for teori digitalt: tirsdag 16. og torsdag 18. april, kl. 19.30-21.30 begge kvelder. Møtelenke kommer på mail til påmeldte. De digitale kveldene er obligatoriske for å få fullført kurset.
 • Praksis: Alle som deltar på dommerkurs må praktisere på treninger i egen klubb. Her har utøvers klubb et ansvar for å sørge for gode erfaringer. I tillegg er det også påkrevd at man gjennomfører veiledet praksis på turneringer i Norge. Den første turneringen med mulighet for praksis blir Kragerø Cup 25. og 26. mai. Neste mulighet for praksis blir i Stavanger 15. og 16. september.
  Det er også mulig å gjennomføre praksis på et senere tidspunkt, men vi anbefaler at man begynner å praktisere som dommer så raskt som mulig etter gjennomført kurs.

 

 


OBS: Forum for Artistisk svømming, Stuptrenere og Open Water er avlyst. Aktuelle deltakere for disse forumene får med seg mange relevante temaer denne helgen, men har ikke eget forum denne gangen. Program utsettes til Trener/lederkonferansen 30. august-1. september.

Hva (prisene er pr person) Fre-søn Lør-søn Annet
Enkeltrom med helpensjon* kr 3800 kr 2700
Dobbeltrom med helpensjon* kr 2900 kr 2200
Trippelrom med helpensjon* kr 2500 kr 1900
Deltakelse u/overnatting (inkluderer lunsj lørdag og søndag) kr 1500
Forum for svømmeskole-, stupskole- og minipoloansvarlig, og forum for synkron** kr 1600** – kr
Middag fredag/lørdag (gjelder for ikke-overnattende) kr 575
Sen påmelding (etter påmeldingsfrist, tirsdag 2. april) kr 500
* Helpensjon inkluderer overnatting, samt middag, frokost, lunsj og pausemat
** NSF dekker deltakeravgiften lør-søn på forum for svømmeskole-, stupskole-, synkronskole- og minipoloansvarlige for den som er registrert som klubbens svømmeskole/stupskole/synkronskole/minipoloansvarlig (1 per klubb, pr rolle), og har avtale med NSF. Dersom man skal overnatte fra fredag betaler man kr 1600,- (enkeltrom).
 • Aldersgrense 15 år. Deltakere under 18 år må være i følge med ansvarlig voksenperson fra klubb.
 • Åpent for deltakere fra alle klubber/kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund.
 • Påmelding må være avklart med klubb/krets.
 • Bindende påmelding: Du må regne med å betale for det du har bestilt når påmeldingsfristen er gått ut.
 • Påmeldingsfrist: tirsdag 2. april (rett etter påske)

 

KLIKK FOR PÅMELDING

Ankomst fra Oslo Lufthavn:

 • VY kjører shuttlebuss mellom hotellene som stopper rett utenfor hotellinngangen: Bussen går hvert 15. minutt fra plattform 41. Ta rute «S22» og gå av på Thon Hotel Oslo Airport (fjerde stopp). Billetter kan kjøpes på: https://www.vy.no/ , app, automat eller om bord.
 • Alternativt går lokalbuss: Ta rute «420 Jessheim» eller «450 Årnes», gå av på «Gardermoen Næringspark» og gå til hotellet (1-2 min). Kan også kjøpes på nettsiden til VY, eller direkte i Ruter-appen.

Parkering:

Mot betaling utenfor hotellet.

Betaling:

Klubbene blir fakturert for sine deltakere på mail i etterkant av konferansen.

Du må regne med å betale for det som er bestilt, om det ikke er gitt beskjed om endring i god tid.

Klubben er ansvarlig for at riktige opplysninger (klubbmail) er registrert hos NSF.

Aldergrense:

15 år. De under 18 år må ha en voksen fra egen klubb som er ansvarlig.

Alkoholservering: 

Ingen alkoholservering under måltider.

Trening på konferansen. Husk treningstøy!

Du er velkommen til å bli med på trening etter at konferanseprogrammet er ferdig på lørdagen. Velg mellom:

 • Løpetur: Morten Urdal tar deg med på en rolig lavterskel løpetur i frisk luft for å klarne både hode og kropp etter dag med mange inntrykk og masse faglig påfyll. Vi løper ca. 6km, flat løype, i rolig tempo. Det tas hensyn til alle nivå.
 • Yogatrening: Elin Austevoll gir oss et lite fysisk og mentalt restitusjonspass etter en lang og lærerik dag! Kom og vær med på en restorativ yogaøkt hvor vi flyter mykt gjennom enkle øvelser. Ingen forkunnskaper nødvendig og garantert noe å ta med hjem.

Kontaktperson NSF

Ingrid Lægreid

Mail: ingrid@svomming.no

X