go up

Kompetansehelga 2020

Dato: 17.-19. april

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til Kompetansehelga 2020!

Hensikten med Kompetansehelga er kompetanseheving til våre frivillige, engasjerte og ansatte i NSFs klubber. Konferansen er delt opp i ulike forum, basert på ulike roller og ansvarsområder i klubb. Deltakeren velger forum ut ifra sitt område. Hvert forum skal gi faglig påfyll, tips og verktøy du selv kan bruke for å gjøre klubben din bedre. Konferansen er lagt opp til erfaringsutveksling og deltakerinvolvering hvor flere foredrag inneholder workshops og gruppeoppgaver.

Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få innblikk i norsk svømmeidrett (alle grener), lære mer om din rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av egen klubb.

Norges Svømmeforbund mener kompetanseheving og organisasjonsforståelse vil gjøre klubben bedre, og slik sikre at det er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert i klubben.

Konferansen er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

Fredag kl 1730-2000 + lørdag kl 0900-1030

 • “Tjuvstart” Kompetansehelga med kurs!

Lørdag kl 1130-1800

 • Konferansestart med felles åpning og foredrag
 • Forumene er hver for seg: Forum for Svømmeskoleansvarlig, Hovedinstruktør svømmeopplæring, Synkron, Minipoloansvarlig, Stupskoleansvarlig, Hovedtrener, og Klubbledelse.

Søndag kl 0900-1400

 • Forumene er hver for seg: Forum for Svømmeskoleansvarlig, Hovedinstruktør svømmeopplæring, Synkron, Minipoloansvarlig, Stupskoleansvarlig, Hovedtrener, og Klubbledelse.

Deltakere som ønsker, kan “tjuvstarte” helgen med ulike kurs før konferansestart. 

Tid: Fredag kl 1730–2000 og lørdag kl 0900-1030. 

 • Mer info kommer.

Konferansen starter lørdag kl. 1130 og avsluttes søndag kl. 1400. (Du kan også “tjuvstarte” helgen allerede fredag.)

Kompetansehelga er delt inn i ulike forum ut ifra rolle og ansvarsområde i klubb. Siden vil oppdateres fortløpende med årets temaer. Program i sin helhet vil bli lagt ut når dette er klart.

 

 • Felles foredrag (alle deltakere):
  • Vi starter helgen med fellesforedrag før deltakerne går til sitt forum.

 

De ulike forumene er:

 • Forum for svømmeskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i svømmeopplæringen og utvikling av klubbens svømmeskole. 
 • Forum for hovedinstruktører, alle grener: Fokus på hovedinstruktørens rolle og faglige ansvar i klubbens svømme-, stup-, synkronskole og minipolo. 
 • Forum for minipoloansvarlige: Fokus på kvalitet og utvikling av klubbens Minipolo-aktivitet. 
 • Forum for stupskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i stupskolen. 
 • Forum for synkron: Fokus på kvalitet i synkronskolen, nye FINA figurer og oppdatering på utvikling av synkron i Norge. Dette forumet er for synkronskoleansvarlige, trenere og dommere i synkron. 
 • Forum for hovedtrenere: Hovedtreneren er sentral i alle klubber. Hovedtreneren har mange oppgaver og må fylle mange roller. Her skal Kompetansehelga gi godt påfyll. 
 • Forum for klubbledelse: For styremedlemmer, styreledere, daglig leder/ administrasjon. Forum klubbledelse setter fokus på utvikling klubben. Programmet passer for alle klubber uavhengig av nivå, størrelse eller gren.

Kompetansehelga 2019 arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Adresse: Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Parkering: Mot betaling utenfor hotellet.

 

Betaling:

Klubbene blir fakturert for sine deltakere på mail i etterkant av konferansen.

Klubben er ansvarlig for at riktige opplysninger (klubbmail) er registrert hos NSF.

 

Aldergrense:

15 år. Obs: Deltakere under 18 år må ha en voksen fra egen klubb som er ansvarlig.

 

Alkoholservering: 

Under middagen blir det ingen alkoholservering.

Påmelding åpner snart!

Deltaker må komme fra en av NSFs medlemsklubber. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

Kontaktperson NSF

Ingrid Lægreid

Mail: ingridEikestol.Laegreid@svomming.no

Telefon: 482 77 364

X