go up

Kompetansehelga 2022

Dato: 23.-24. april

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen


Hensikten med Kompetansehelga er kompetanseheving til våre frivillige, engasjerte og ansatte i NSFs klubber. Konferansen er delt opp i ulike forum, basert på ulike roller og ansvarsområder i klubb. Deltakeren velger forum ut ifra sitt område. Hvert forum skal gi faglig påfyll, tips og verktøy du selv kan bruke for å gjøre klubben din bedre. Konferansen er lagt opp til erfaringsutveksling og deltakerinvolvering hvor flere foredrag inneholder workshops og gruppeoppgaver.

Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få innblikk i norsk svømmeidrett (alle grener), lære mer om din rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av egen klubb.

Norges Svømmeforbund mener kompetanseheving og organisasjonsforståelse vil utvikle klubben på en positiv måte, og slik sikre at det er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert i klubben.

Konferansen er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

Forbundstinget 2022 blir avholdt fredag 22. april.

Forbundstinget 2022

 

Tjuvstart Kompetansehelga med enkeltkurs før konferansestart!

 

Kompetansehelga 2022

Lørdag kl. 1130-1800

 • Konferansestart med felles åpning og foredrag
 • Konferansen er inndelt i ulike forum for rolle i klubb

Søndag kl 0900-1300 (avsluttes med lunsj)

 • Konferansen er inndelt i ulike forum for rolle i klubb

«Tjuvstarte» konferansen med ulike kurs før helgen. Flere kurs og påmelding kommer!


Digitale kurs i uke 16: tirsdag-torsdag:

Grunnleggende bruk av tryggivann.no

Kurset retter seg mot de som skal begynne å bruke tryggivann.no eller nylig har startet med tryggivann.no. Innhold:

 • Lage, duplisere og redigere kurs
 • Instruktørfunksjonene
 • Faktura, nettbetaling
 • Mail/SMS
 • Flytte fra et kurs til et annet
 • Oppmøte, delmål, anbefaling
 • Finne informasjon om kursdeltaker/forelder

Videregående bruk av tryggivann.no

Kurset er beregnet på de som føler seg komfortable med innholdet i det grunnleggende kurset. Innhold:

 • Endre personknytninger
 • Klubbinnstillinger
 • Batch-endring
 • Kreditnota
 • Periodefakturering
 • Betalingsoppfølging
 • Ventelister
 • Statistikk
 • Grupper
 • Instruktører
 • Påmeldingsmuligheter

Kurs i økonomistyring

Visste du at styret i idrettslaget, i fellesskap, er ansvarlig for «en forsiktig forvaltning av idrettslagets midler og en forsvarlig økonomistyring»?

 • Hvordan gjøre dette på en riktig måte?
 • Hva er viktig å tenke på?
 • Hvilke lover og regler må vi forholde oss til?

Dette kurset gir bl.a. en innføring i lover og regler, økonomistyrings- og rapporteringsrutiner, budsjett og regnskap.

Kurset passer for hele styret samt kontrollutvalget. Kurslærer er Tone Holm Dagsvold fra Oslo Idrettskrets.

Tema og detaljert program kommer.


Fellesprogram (alle deltakere):

Frafall i ungdomsidrett – et overvurdert problem? Arve Hjelseth er dr.polit i sosiologi og førsteamanuensis i samfunns- og idrettsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han har blant annet publisert flere artikler om ulikhet og frafallsmønstre i organisert idrett. Han var i mange år også svømmepappa og satt seks år i styret i TS&LK.


Deltakerne melder seg på forum som passer sin rolle:

Forum for svømmeskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i svømmeopplæringen og utvikling av klubbens svømmeskole. Årets tema: 

 • Svømmeopplæring utendørs
 • Lektilnærming i svømmeopplæringen

Forum for hovedinstruktører, alle grener:

Fokus på hovedinstruktørens rolle og faglige ansvar i klubbens svømme-, stup-, synkronskole og minipolo. Årets tema: kommer..


Trenerforum: Vi arrangerer trenerforum for svømme-, stup-, vannpolo-, synkron- og Open Water-trenere. Forumet er for alle trenere og tar for seg tema om trenerrollen, men grenene er også delt inn i egne forum hvor treneren får tips og verktøy tilpasset sin egen gren.

Program, alle trenere:

 • Trening og menstruasjon
 • Mental trening
 • Svømmetrenere:
 • Stuptrenere:
 • Vannpolotrenere:
 • Synkrontrenere:
 • Open Water:
  • Sikkerhet i utendørsaktivitet og arrangering av konkurranser

Forum for stupskole: Fokus på kvalitet i stupskolen. Årets tema: kommer…


Forum for minipolo: Fokus på kvalitet og utvikling av klubbens Minipolo-aktivitet. Årets tema: kommer..


Forum for synkronskole: Fokus på kvalitet i synkronskolen, FINA figurer og oppdatering på utvikling av synkron i Norge. Dette forumet er for instruktører. Årets tema: kommer…


Forum for klubbledelse: For styremedlemmer, styreledere, daglig leder/ administrasjon. Forum klubbledelse setter fokus på utvikling klubben. Programmet passer for alle klubber uavhengig av nivå, størrelse eller gren. Årets tema:

 • Frivillighet og inkludering
 • Organisasjonskultur

Kompetansehelga er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

 

Tid/Sted:

Ankomst:

Fra Oslo Lufthavn:

 • VY kjører shuttlebuss mellom hotellene som går hvert 15. minutt: Ta rute «S22». Gå av på fjerde stopp (Thon Hotel Oslo Airport). Billetter kan kjøpes på nett/app/automat eller om bord.
 • Ruter-buss: Ta rute «420» gå av på Gardermoen Næringspark og gå til hotellet (1min). Her er det mest rimelig å kjøpe billett via nett/app.

Parkering:

Mot betaling utenfor hotellet.

Betaling:

Klubbene blir fakturert for sine deltakere på mail i etterkant av konferansen.

Klubben er ansvarlig for at riktige opplysninger (klubbmail) er registrert hos NSF.

Aldergrense:

15 år. De under 18 år må ha en voksen fra egen klubb som er ansvarlig.

Alkoholservering: 

Under middagen blir det ingen alkoholservering.

Påmelding kommer snart!

Kontaktperson NSF

Ingrid Lægreid

Mail: ingridEikestol.Laegreid@svomming.no

Telefon: 482 77 364

X