go up

Kompetansehelga 2023

Dato: 14.-16. april

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen


Hensikten med Kompetansehelga er kompetanseheving til våre frivillige, engasjerte og ansatte i NSFs klubber. Konferansen er delt opp i ulike forum, basert på ulike roller og ansvarsområder i klubb. Deltakeren velger forum ut ifra sitt område. Hvert forum skal gi faglig påfyll, tips og verktøy du selv kan bruke for å gjøre klubben din bedre. Konferansen er lagt opp til erfaringsutveksling og deltakerinvolvering hvor flere foredrag inneholder workshops og gruppeoppgaver.

Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få større innblikk i organisasjonen og norsk idrett, lære mer om din rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av egen klubb.

Norges Svømmeforbund mener kompetanseheving og organisasjonsforståelse vil utvikle klubben på en positiv måte, og slik sikre at det er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert i klubben.

Tjuvstart Kompetansehelga (enkeltkurs for de som ankommer fredag):

 • Fredag fra kl. 17.30-20.00 og lørdag kl. 09.00-10.30

 

Kompetansehelga 2023:

 • Lørdag kl. 11.30-18.00
 • Søndag kl. 09.00-13.00 (avsluttes med lunsj)

Ulike kurs for deg som ankommer hotellet fredag ettermiddag. Kursene starter fredag ettermiddag og avsluttes lørdag morgen før offisiell konferansestart.

Tid: Fredag kl. 17.30 – 20.00 og lørdag kl. 09.00-10.30. (OBS: «Grunnkurs: ledelse av frivillige» foregår kun fredag)


 

NB: For tryggivann.no-kursene er egen pc er nødvendig for å få fullt utbytte av opplæringen. Husk også å skaffe deg klubbadministratorrettigheter i god tid før kurset hvis du ikke har dette fra før!

 1. Grunnleggende bruk av tryggivann.no

Kurset retter seg mot de som skal begynne å bruke tryggivann.no eller nylig har startet med tryggivann.no. Innhold:

 • Lage, duplisere og redigere kurs
 • Instruktørfunksjonene
 • Faktura, nettbetaling
 • Mail/SMS
 • Flytte fra et kurs til et annet
 • Oppmøte, delmål, anbefaling
 • Finne informasjon om kursdeltaker/forelder

Kurslærer: Dana Stefanescu

 

2. Videregående bruk av tryggivann.no 

Kurset er beregnet på de som føler seg komfortable med innholdet i det grunnleggende kurset. Innhold:

 • Endre personknytninger
 • Klubbinnstillinger
 • Batch-endring
 • Kreditnota
 • Periodefakturering
 • Betalingsoppfølging
 • Ventelister
 • Statistikk
 • Grupper
 • Instruktører
 • Påmeldingsmuligheter

Kurslærer: Petter Kahrs

 

3. Kurs i økonomistyring

Kurset egner seg for styret og daglig ledelse. Noen av områdene som blir belyst:

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
 • Gaverapportering
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger

Kurslærer: Tone Holm Dagsvold fra Oslo Idrettskrets.

 

4. Kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt

Mange synes det kan være skummelt å snakke om kropp, mat og vekt. Voksne rundt idrettsutøvere, særlig trenere og naturligvis foreldre, spiller en viktig rolle i utøvernes liv, og hva de voksne gjør og sier er derfor av stor betydning. Seminaret vil gå gjennom temaene:

 • Idrett og spiseforstyrrelser
 • Hvordan ta den vanskelige samtalen?
 • Hva kan du som trener gjøre om en av utøverne har utfordringer knyttet til mat/kropp/vekt?
 • Hvilket ansvar har du som trener?
 • Hvordan bygge en god kultur rundt ernæring og mat innad gruppen din?

Kurslærer: Mina Authen fra Sunn Idrett

 

5. Grunnkurs: Ledelse av frivillige

OBS! Kurset foregår kun fredag fra kl. 1730-2000, og har ingen del 2 på lørdagen slik som de andre kursene har. 

Her skal det handle om motivasjon, kjennetegn på god kultur og tips for god samhandling med frivillige.

Hva forventer vi egentlig av frivillige, hvordan tar vi frivillige godt imot og hva kjennetegner trygge og tillitsfulle miljøer frivillige ønsker å være en del av?

Kurslærer: Birgitte Brekke fra Frivillighet Norge

Konferansen er delt inn i ulike forum som er tilpasset de ulike rollene i klubb. Velg forum og følg program tilpasset din rolle.

Siden oppdateres med program og foredragsholdere så snart det er klart.


TRENERE: Forumet tar for seg tema om trenerrollen.

SVØMMING og STUP:

 • Lars-Arne Andersen kommer med foredraget  «Læringsorientert motorikktrening – motorikk med utgangspunkt i egen erfaring og kompetanse». Andersen er opprinnelig fra Stord og har bakgrunn fra turn. Han er fysioterapeut i bunn, men har gjennom siste 20 år i hovedsak arbeidet med motorikk- og ferdighetsutvikling i toppidretten. Andersen er ansatt i Olympiatoppen (regionalt siden 2002, sentralt siden 2009) og jobber med utøvere og trenere innen ulike idretter, bl.a. svømming, triatlon, skøyter, roing, friidrett og breaking. Oppfølging skjer fra «parkett til arena».

SVØMMING:

 • Erlend O. Gitsø har foredraget «Coaching av trenerteam, støtteapparat, ledelse» og «Hvordan bidra til å skape mer selvstendige utøvere? «. Gitsø er partner i konsulentselskapet Impaktor hvor han jobber med organisasjonsutvikling, endrings-, omstillingsprosesser og strategiimplementering, og utviklingsprogrammer for ledere, medarbeidere og ledergrupper. Tidligere var han universitetslektor II ved NIH. Han har hatt ansvar for utviklingsprogrammet for yngre ledere, coachingemnene i Topptrenerutdanningen og veilederutdanningen (coaching og ledelse). Han har også vært fagansvarlig for coachingdelen av UEFA Proutdanningen til NFF. Han har arbeidet med NIF, OLT, flere særforbund, klubber, lag og enkeltpersoner de siste 20 årene. Erlend har sammen med Frank Abrahamsen utgitt bøkene Den coachende trener, 1-3.

SVØMMESKOLEANSVARLIGE OG HOVEDINSTRUKTØRER SVØMMING: Fokus på kvalitet i svømmeopplæringen og utvikling av klubbens svømmeskole, og på hovedinstruktørens rolle og faglige ansvar:

 • Egil Galaaen Gjølme er førstelektor i kroppsøving og idrett ved NTNU. Han er hovedinstruktør i Norges Livredningsselskap, expert member i International Life Saving Association Europe og styremedlem for NTNU i Flyte. Egil er veileder innenfor elv, hav, kano og livredning i Norges Padleforbund og leder forskergruppa Water Competence ved NTNU. Egil er redaktør og forfatter av boka «Utendørs svømme og livredningsopplæring» https://www.universitetsforlaget.no/utendors-svomme-og-livredningsopplaering og har i lengre tid bidratt i læreplanutvikling og nasjonale kompetansehevingstiltak innen svømme- og livredingsopplæring.
 • Borgar Ness jobber som svømmelærer i grunnskolen. Han har utdanning som adjunkt med opprykk, Trener 2 i NSF sitt utdanningsløp og veileder innenfor livredning i Norges Padleforbunds våttkortstige. Han har tidligere deltatt i nasjonale kompetansehevingstiltak for svømmeopplæring i skolen og bidrar i forskningsgruppa Water Competence ved NTNU. Borgar er også gründer av appen og nettressursen «Water Competence». Dette er læringsverktøy utviklet for undervisning i svømming, livredning og selvberging inne og ute under alle årstider.  
 • Marion Byman Gudmundsen skal snakke om adferdsdiagnoser og svømmeopplæring. Hun er utdannet ergoterapeut og jobber som miljøterapeut for utviklingshemmede. Hun har jobbet som svømmeinstruktør i over 15år, hovedsakelig med begynneropplæring og babysvømming. Gudmundsen har tatt med seg kombinasjonen av erfaring, utdanning og sitt svømmeengasjement inn i rollen som kurslærer para i NSF og har årlig flere dagskurs i parasvømming.
 • Jon Sundan har foredraget «Vurdering av svømmedyktighet: Overføringsverdi av svømmeferdigheter inne/ute» Han er er doktorgradsstudent og medlem av forskningsgruppen fysisk aktivitet og motorisk læring ved NTNU. Han har vært engasjert i lærerutdanning siden 2013, med spesiell interesse for undervisning i friluft og læring i, på og rundt vann. Doktorgradsprosjektet hans undersøker barns svømmekompetanse som en del av grunnskolens læreplan, med hovedfokus på måling og utforskning av svømmeferdigheter i ulike vannmiljøer.

Forum for ARTISTISK SVØMMING: Fokus på kvalitet og utvikling av artistisk svømming i Norge. Årets tema:

 • I år trer nye regler i kraft for artistisk svømming! Vi vil derfor benytte anledningen til å oppdatere og å gå gjennom endringene. Vi vil også se på hvordan de nye reglene påvirker norske forhold og nasjonale konkurranser. Utvalget for artistisk svømming (tidligere kalt Synkronutvalget) vil lede dette forumet.

Forum for MINIPOLO OG VANNPOLO: Fokus på kvalitet og utvikling av klubbens minipolo og vannpolo-aktivitet. Årets tema:

 • Nye FINA-regler for vannpolo
 • Organisering av minipolo-treninger
 • Foreldre som ressurs
 • Oppstart av egne dameklasser? v/ Miodrag Stankovic
 • Diskusjonsforum

Forum for KLUBBLEDELSE: For styremedlemmer, styreledere, daglig leder, administrasjon og frivillige. Forum klubbledelse setter fokus på utvikling klubben. Programmet passer for alle klubber uavhengig av nivå, størrelse eller gren.

 • Helga Aune og Inger Eline Romundgard fra Ernst & Young kommer for å snakke om tema likestilling og inkludering. Aune har 9 års erfaring som advokat og 15 års erfaring som forsker og har en nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Hun mener at like muligheter til utdanning og arbeid er menneskerettigheter i praksis. Hun er også medlem av EU-kommisjonens ekspertnettverk innen arbeidsrett. Romundgard er manager i EY og arbeider innenfor feltene likestilling og ikke-diskriminering og menneskerettigheter. Hun er en del av arbeidsrettsteamet i EY Law og har god oversikt over norsk lovgivning innen likestilling og inkludering
 • Kari Salvesen Mørk er daglig leder i Asker Svømmeklubb og styremedlem i Holmenparken idrettslag, som foredraget skal handle om. Holmen IL ble startet opp som ett samarbeid mellom Holmen Hockey, Holmen tropp og turn, Holmen Tennis og Asker Svømmeklubb. Mørk har jobbet som daglig leder i Asker SK siden høsten 2018. Før det har hun jobbet nær 30 år i privat farmasøytisk industri og medisinsk diagnostikk.
 • Erlend O. Gitsø (se informasjon over) skal holde felles foredrag for svømmetrenere og klubbledere med tittel «Coaching av trenerteam, støtteapparat, ledelse».

Ankomst fra Oslo Lufthavn:

 • VY kjører shuttlebuss mellom hotellene som går hvert 15. minutt: Ta rute «S22». Gå av på fjerde stopp (Thon Hotel Oslo Airport). Billetter kan kjøpes på nett/app/automat eller om bord.
 • Ruter-buss: Ta rute «420» gå av på Gardermoen Næringspark og gå til hotellet (1min). Her er det mest rimelig å kjøpe billett via nett/app.

Parkering:

Mot betaling utenfor hotellet.

Betaling:

Klubbene blir fakturert for sine deltakere på mail i etterkant av konferansen.

Klubben er ansvarlig for at riktige opplysninger (klubbmail) er registrert hos NSF.

Aldergrense:

15 år. De under 18 år må ha en voksen fra egen klubb som er ansvarlig.

Alkoholservering: 

Under middagene blir det ingen alkoholservering.

Hva (prisene er pr person) Fre-søn Lør-søn Annet
Enkeltrom med helpensjon* kr 3200 kr 2000
Dobbeltrom med helpensjon* kr 2600 kr 1700
Trippelrom med helpensjon* kr 2200 kr 1500
Deltakelse u/overnatting (inkluderer lunsj lørdag og søndag) kr 1200
Forum for svømmeskole-, stupskole- og minipoloansvarlig, og forum for synkron** kr 1200** – kr
Middag fredag/lørdag (gjelder for ikke-overnattende) kr 450
Sen påmelding (etter påmeldingsfrist, tirsdag 28. mars) kr 500
* Helpensjon inkluderer overnatting, samt middag, frokost, lunsj og pausemat
** NSF dekker deltakeravgiften lør-søn på forum for svømmeskole-, stupskole-, synkronskole- og minipoloansvarlige for den som er registrert som klubbens svømmeskole/stupskole/synkronskole/minipoloansvarlig (1 per klubb, pr rolle), og har avtale med NSF. Dersom man skal overnatte fra fredag betaler man kr 1200,- (enkeltrom).

KLIKK FOR PÅMELDING

Påmeldingsfrist: 28. mars.

 • Aldersgrense 15 år. Deltakere under 18 år må være i følge med ansvarlig voksenperson fra klubb.
 • Åpent for deltakere fra alle klubber/kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund.
 • Påmelding må være avklart med klubb/krets.

Kontaktperson NSF

Ingrid Lægreid

Mail: ingrid@svomming.no

X