go up

Forbundsstyret

På Forbundstinget på Gardermoen 27. april 2019 ble følgende personer valgt som Forbundsstyre i Norges Svømmeforbund for perioden 2019-2022:

X