go up

Forbundsstyret

På Svømmetinget i Bergen 23. april 2016 ble følgende personer valgt som Forbundsstyre i Norges Svømmeforbund for perioden 2016-2019:

 

President
Cato Bratbakk, Lambertseter Svømmeklubb
cato@medley.no – mobil 9481 8169

Visepresident
Inger Grødem Haraldsen, Pingvin Stupklubb
ingh2010@hotmail.com – mobil 9758 3726

Styremedlem
Rune Lilledahl, Haugesund Svømmeklubb
rli@umoeindustries.com – mobil 9581 6415

Styremedlem
Linda Myrset, IL Norodd svømmegruppe
lmyrset@hotmail.com – mobil 9163 4125

Styremedlem
Kristian Arnesen, Bergens Svømme Club
krisarn@me.com – mobil 9242 1163

Varamedlem
Lars Erik Dæhli, Hamar IL svømmegruppe

 

Hanne-Karine Holstad, Sørreisa Svømmeklubb, trakk seg fra Forbundsstyret i februar 2017.
Opprinnelig varamedlem Linda Myrset ble da ordinært styremedlem.

 

Se vedlegg for nærmere presentasjon av Forbundsstyret.

X