go up

Forbundsstyret

På Forbundstinget på Gardermoen 27. april 2019 ble følgende personer valgt som Forbundsstyre i Norges Svømmeforbund for perioden 2019-2022:

 

President
Cato Bratbakk, Lambertseter Svømmeklubb
cato@medley.no – mobil 9481 8169

Visepresident
Linda Myrset, IL Norodd svømmegruppe
lmyrset@hotmail.com – mobil 9163 4125

Styremedlem
Rune Lilledahl, Haugesund Svømmeklubb
rli@umoeindustries.com – mobil 9581 6415

Styremedlem
Janne Gro Rasmussen, Arna Svømme- og Livredningsklubb
jannegro1@gmail.com – mobil 9885 5083

Styremedlem
Noel Pedersen, Tromsdalen Kappsvømmingsklubb
noel.pedersen@em1.no – mobil 9058 1677

Varamedlem
Marianne Fredbo, Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb
marianne.fredbo@gmail.com – mobil 4168 7499

Varamedlem
Bjørn Wirum, Stupklubben Spinn
bwirum@gmail.com – mobil 9079 3800

 

X