go up
NSF gruppe ved kant

Klubbdrift

Det å drifte en klubb er på mange måter akkurat det samme som  å drifte en hvilken som helst annen organisasjon. Dersom styre/ ledelse samlet sett har god kompetanse innenfor organisasjon og ledelse, vil klubben ha gode odds for å lykkes med en velfungerende drift. En klubb som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. Med andre ord er det aktiviteten som er kjernevirksomheten i klubben. Alle andre driftsaktiviteter- og oppgaver er støttefunksjoner, som skal bidra til at medlemmene får et godt aktivitetstilbud.

Styret/ ledelsen må ha kjennskap til lover, regler og retningslinjer som gjelder innenfor norsk idrett, og norske svømmeklubber må også ha oversikt over gjeldende lover, regler og retningslinjer i NSF. I tillegg kommer norske lover og regler som gjelder i samfunnet for øvrig. Sentrale tema for klubbens styre/ ledelse i denne forbindelse, er blant annet  arbeidsgiveransvar, HMS, forsikringsordninger, lisensordninger og samordnet rapportering.

Andre (fag-) områder som griper inn i klubbdriften er for eksempel markedsføring, rekruttering, arrangementsgjennomføring, sponsorarbeid og frivillighet. En godt drevet klubb har i tillegg til dette god kjennskap til hvordan kommunen fungerer i forhold til idrettsrådet, og relevante kommunale planer (eksempelvis planer for anlegg, folkehelse, barn og ungdom).

Her kan du lese mer om:

Kontaktinformasjon klubbdrift: tor.arne@svomming.no

X