go up

 

Vill i vannVill-i-Vann

Vill i vann skal være for barn og unge som synes det er gøy å være i vann og gjøre vannaktiviteter. Vill i vann skal være et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt. Gjennom Vill i vann skal deltakerne prøve seg i flere vannaktiviteter i klubben og som baserer seg på å ha det gøy i vann. Hensikten er å beholde barn og unge lengre i svømmeidrettene gjennom  et differensiert aktivitetstilbud.

 

Aktiviteten skal legge vekt på å utvikle en god grunnmotorikk og mestring, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. Alle barn og unge bør i sin idrett oppleve progresjon, mestring og allsidighet. Aktivitetstilbudet skal være rettet mot barn og unge som allerede har grunnleggende svømmeferdigheter, og ikke et tilbud for de som ønsker å lære å svømme. Av denne grunn retter man seg ikke mot de under 8 år.

 

Aktivitetstilbudet Vill i vann skal følge retningslinjer i Norges Idrettsforbund “Idrettsskole”. Les mer om NIFs idrettsskole for barn og idrettsskole for ungdom.

 

Anbefalinger for oppstart av Vill i vann i din klubb

 • Medlem av Norges Svømmeforbund
 • Det må være kapasitet til mer aktivitet i svømmebassenget
 • Det skal være forankret i klubbens styre, helst i klubbens virksomhetsplan
 • En ansvarlig må koordinere oppstarten, og sette seg inn i Vill i vann konseptet (veiledningsheftet)
 • Klubben har et trenerteam som kan planlegge og lede aktiviteten
 • Utdannede trenere med minst trener 1 (eller tilsvarende) og påbygningsmodulen ”Vill i vann”
 • Politiattest på alle involverte trenere
 • Det skal utarbeides en årsplan som viser aktivitetene, uke for uke, til de ulike nivåene
 • Søk NIF om støtte til oppstart av Idrettsskole

 

Veiledningshefte til oppstart og utvikling av Vill i vann

Et veiledningshefte er utarbeidet. Klubber tilknyttet Norges Svømmeforbund kan få tilsendt heftet. Styreleder, svømmeskoleansvarlig/grenskoleansvarlig eller daglig leder kan sende en mail til cathrine@svomming.no.

 

Aktivitetshefte

Det er opp til treneren å lage morsomme øvelser tilpasset barnas alder og nivå. Det er utviklet et aktivitetshefte med alternative og morsomme lekbaserte øvelser som kan brukes i Vill i vann, men også i vanlige svømmegrupper. Øvelsene beskrevet er et utgangspunkt, men vi oppfordrer treneren til å være kreativ og involvere barna og ungdommen i utformingen og ledelsen av øvelsene.

Du finner aktivitetsheftet nederst på siden.

 

Videoer

Det er laget noen videoer som viser noen øvelser man kan bruke på Vill i vann trening.

Disse finner du på NSF sin videoportal her.

 

Trenerkurs

Det arrangeres trenerkurs i Vill i vann. Trenerkurset vil gi deltakeren en grov innføring i Vill i vann. Kurset skal gi treneren grunnleggende forståelse for kjerneøvelser og progresjon i de ulike svømmeidretter. Det legges vekt på hvordan man skaper best mulig allsidig aktivitet og det å skape et positivt miljø og samhold for barn og unge.Varighet på 9 timer. Kurset en etterutdanningsmodul til videregående instruktør og/eller trener 1. Deltakere må representere klubber i Norges Svømmeforbund.

Les mer om kurset på NSFs utdanningsweb.

Info om når neste trenerkurs settes opp finner du på utdanningsweben eller ved å søke på kurs på https://minidrett.nif.no/

 

Skal være et tilbud for alle

Vårt samfunn opplever et økende klasseskille. Norges Svømmeforbund ønsker at alle skal være velkommen til å delta i klubbaktivitet uavhengig av familiens tilgang til ressurser. Klubbene oppfordres til å gjøre Vill i vann aktivitet til et aktivitetstilbud for alle. Tips;

 • Sett en lavere deltakeravgift på Vill i vann
 • Tilrettelegg slik at deltakere kan være med selv om det er økonomiske begrensninger
 • Synliggjør Vill i vann tilbudet til relevante aktører lokalt
 • Søk om tilskudd til å skape aktiviteten via kommune, fylkeskommune, idrettsråd eller andre aktører.

 

Prosjektgruppe – utvikling av Vill i vannUten navn1

Høsten 2013 ble det nedsatt en prosjektgruppe som arbeidet med å utvikle konseptet. Lambertseter svømmeklubb, Vågsbygd SLK, Bærumssvømmerne og Mandal svømmeklubb var representert i arbeidsgruppen.  SK Poseidon, Gjelleråsen, BS-LK og Vestkantsvømmerne kom med fra 2014. Vill i vann konseptet er utviklet, men vi tar imot input på veien videre for å lage et best mulig aktivitetstilbud for barn og unge i klubb som ikke nødvendigvis ønsker å konkurrere aktivt.

 

Kontaktperson NSF: Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659

 

Oversikt aktivitet barn og ungdom NSF

X