go up

 

Vill i vannVill-i-Vann

Vill i vann skal være for barn og unge som synes det er gøy å være i vann og gjøre vannaktiviteter. Vill i vann skal være et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt. Gjennom Vill i vann skal deltakerne prøve seg i flere vannaktiviteter i klubben og som baserer seg på å ha det gøy i vann. Hensikten er å beholde barn og unge lengre i svømmeidrettene gjennom  et differensiert aktivitetstilbud.

 

Aktiviteten skal legge vekt på å utvikle en god grunnmotorikk og mestring, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. Alle barn og unge bør i sin idrett oppleve progresjon, mestring og allsidighet. Aktivitetstilbudet skal være rettet mot barn og unge som allerede har grunnleggende svømmeferdigheter, og ikke et tilbud for de som ønsker å lære å svømme. Av denne grunn retter man seg ikke mot de under 8 år.

 

Aktivitetstilbudet Vill i vann skal følge retningslinjer i Norges Idrettsforbund “Idrettsskole”. Les mer om NIFs idrettsskole for barn og idrettsskole for ungdom.

 

Anbefalinger for oppstart av Vill i vann i din klubb

 • Medlem av Norges Svømmeforbund
 • Det må være kapasitet til mer aktivitet i svømmebassenget
 • Det skal være forankret i klubbens styre, helst i klubbens virksomhetsplan
 • En ansvarlig må koordinere oppstarten, og sette seg inn i Vill i vann konseptet (veiledningsheftet)
 • Klubben har et trenerteam som kan planlegge og lede aktiviteten
 • Utdannede trenere med minst trener 1 (eller tilsvarende) og påbygningsmodulen ”Vill i vann”
 • Politiattest på alle involverte trenere
 • Det skal utarbeides en årsplan som viser aktivitetene, uke for uke, til de ulike nivåene
 • Søk NIF om støtte til oppstart av Idrettsskole

 

Veiledningshefte til oppstart og utvikling av Vill i vann

Et veiledningshefte er utarbeidet. Klubber tilknyttet Norges Svømmeforbund kan få tilsendt heftet. Styreleder, svømmeskoleansvarlig/grenskoleansvarlig eller daglig leder kan sende en mail til cathrine@svomming.no.

 

Aktivitetshefte

Det er opp til treneren å lage morsomme øvelser tilpasset barnas alder og nivå. Det er utviklet et aktivitetshefte med alternative og morsomme lekbaserte øvelser som kan brukes i Vill i vann, men også i vanlige svømmegrupper. Øvelsene beskrevet er et utgangspunkt, men vi oppfordrer treneren til å være kreativ og involvere barna og ungdommen i utformingen og ledelsen av øvelsene.

Du finner aktivitetsheftet nederst på siden.

 

Videoer

Det er laget noen videoer som viser noen øvelser man kan bruke på Vill i vann trening.

Disse finner du på NSF sin videoportal her.

 

Trenerkurs

Det arrangeres trenerkurs i Vill i vann. Trenerkurset vil gi deltakeren en grov innføring i Vill i vann. Kurset skal gi treneren grunnleggende forståelse for kjerneøvelser og progresjon i de ulike svømmeidretter. Det legges vekt på hvordan man skaper best mulig allsidig aktivitet og det å skape et positivt miljø og samhold for barn og unge.Varighet på 9 timer. Kurset en etterutdanningsmodul til videregående instruktør og/eller trener 1. Deltakere må representere klubber i Norges Svømmeforbund.

Les mer om kurset på NSFs utdanningsweb.

Info om når neste trenerkurs settes opp finner du på utdanningsweben eller ved å søke på kurs på https://minidrett.nif.no/

 

Skal være et tilbud for alle

Vårt samfunn opplever et økende klasseskille. Norges Svømmeforbund ønsker at alle skal være velkommen til å delta i klubbaktivitet uavhengig av familiens tilgang til ressurser. Klubbene oppfordres til å gjøre Vill i vann aktivitet til et aktivitetstilbud for alle. Tips;

 • Sett en lavere deltakeravgift på Vill i vann
 • Tilrettelegg slik at deltakere kan være med selv om det er økonomiske begrensninger
 • Synliggjør Vill i vann tilbudet til relevante aktører lokalt
 • Søk om tilskudd til å skape aktiviteten via kommune, fylkeskommune, idrettsråd eller andre aktører.

 

Vill i vann Camp

Fra 2019 har Norges Svømmeforbund fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB som skal gis som tilskudd til klubber som arrangerer sommercamps for og av ungdom. Klubber kan søke om midler hvert år i tre år fremover. Campen skal være Vill i vann inspirert, med mange forskjellige vannaktiviteter, og ungdom skal være med på å arrangere. Les mer om Vill i vann Camps her.

 

Prosjektgruppe – utvikling av Vill i vannUten navn1

Høsten 2013 ble det nedsatt en prosjektgruppe som arbeidet med å utvikle konseptet. Lambertseter svømmeklubb, Vågsbygd SLK, Bærumssvømmerne og Mandal svømmeklubb var representert i arbeidsgruppen.  SK Poseidon, Gjelleråsen, BS-LK og Vestkantsvømmerne kom med fra 2014. Vill i vann konseptet er utviklet, men vi tar imot input på veien videre for å lage et best mulig aktivitetstilbud for barn og unge i klubb som ikke nødvendigvis ønsker å konkurrere aktivt.

 

 

 

Oversikt aktivitet barn og ungdom NSF

X