go up

Adresser

Norges Svømmeforbund
Postadresse: Norges Svømmeforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøksadresse: Idrettens Hus – Ullevål Stadion, Sognsveien 73, 0855 Oslo
Telefon: 2102 9000 (08.00-15.45)
Direktenummer til ansatte – se her.
E-post: post@svomming.no  
Organisasjonsnummer: 939102671
Kontonummer: 5134.06.06276
Kontonummer lisensinnbetaling: 7874.06.70025 (tvungen kid)

Idrettsbutikken – bestilling av merker og litteratur

Internett: www.idrettsbutikken.no
Trykk her for å komme drekte til NSFs artikler
E-post: idrettsbutikken@klubben.no 
Telefon: 6295 0630

Adresser til komiteer og utvalg finner du her.

Adresser til klubber finner du her.
Se også kartet på www.medley.no

X