go up

Startlisens

NSFs medlemsklubber har vedtatt på Forbundstinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens (GE 1B). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen).
Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.

 

 

I tillegg får alle med en skade behandlingsgaranti, kvalitetssikret behandlernettverk, og spiseforstyrrelser og sammensatte symptomer er også en del av forsikringsordningen.
Som i 2020 og 2021 er det kun to typer startlisens: Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2022 og Startlisens svømmeidretter 2022.

 

Fram til 2016 var den eneste forskjellen i vilkår mellom grunnlisens og utvidet lisens behandlingsgarantien (3 måneder for grunnlisens, og 3 dager for utvidet lisens). For å ha en best mulig forsikring for alle våre utøvere, har NSF valgt å ha kun én startlisenstype for utøvere fra og med det året de fyller 13 år. Alle disse vil nå ha en behandlingsgaranti på 3 dager – og det vil alle som får skader se viktigheten av.

Ytelser og vilkår for 2022 publiseres i nær framtid.

 

 

Egentrening inkludert under koronapandemien

All strukturert egentrening som løpetrening, styrketrening og annen trening som er spesifikk aktivitet relatert til din idrett vil inntil videre være dekket av lisensforsikringen. Alle barn til og med 12 år er dekket av barneidrettsforsikringen, og samme gjelder for denne aldersgruppen; egentrening er dekket. Trening som bryter med råd gitt av helsemyndighetene dekkes ikke.

 

Priser 2022

Pris for startlisens svømmeidretter 2022 er som følger (uendret fra 2021):

  • Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2022 (utøvere født fra og med 2010 – til og med 2013)
  • Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2022 (utøvere født 2009 og tidligere)

 

Kontonummer og KID-nummer

Kontonummer 7874.06.70025. NB! Husk at det MÅ betales med KID-nummer.

De som betalte lisens for en klubb i 2021 har automatisk fått nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av startlisens for 2022.

Kid-nummer og utøveroversikt finnes på klubbens lisensside i SportsAdmin.

 

Hvem skal betale startlisens

De som skal delta på approberte stevner/konkurranser/kamper betale startlisens (jfr GE1B), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse startlisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

 

Startlisensens gyldighet

Startisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret. Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

 

Generell informasjon

Fra og med onsdag 22. desember 2021 vil det være anledning til å kunne betale startlisens som gjelder for kalenderåret 2022. Ingen får tilsendt giro.

 

Nye utøvere

Klubber må registrere nye utøvere på egen hånd – husk riktig fødselsdata og adresse! Utøvere som vil betale startlisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.

 

Adresser

Husk å oppdatere adressene til utøverne inne på «Persondata» på klubbens lisensside, slik at de får tilsendt bladet Norsk Svømming.

 

Innlogging

Alle klubber må ha en person som er registrert som ”Lisensansvarlig”. Denne personen må logge seg inn personlig via SportsAdmin – deretter kan man gjøre alt som man har gjort tidligere. Hvis noen klubber ikke har registrert lisensansvarlig, så ta kontakt med NIF Digital, som hjelper dere; tlf 2102 9090 (mandag-fredag 08.00-20.00).
Leder i klubb har også tilgang til lisensregistreringen.

Registrere ny utøver:
Pass på å ha navn, fødselsdata og adresse på utøveren.
Velg hovedgren for utøveren, eks. svømming eller stup.
Registrer deretter personen, og når man lagrer får personen et personlig kid-nummer som gjelder for årets sesong.
Bruk kid-nummeret når det betales til kontonummer 7874.06.70025.

 

Aktiv for forskjellige klubber i ulike grener
Gi beskjed til Norges Svømmeforbund på post@svomming.no

 

Kontaktperson NSF
Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no

X