go up

Startlisens

NSFs medlemsklubber har vedtatt på Forbundstinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens (GE 1B). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen).
Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.

 

 

I tillegg får alle med en skade behandlingsgaranti, kvalitetssikret behandlernettverk, og spiseforstyrrelser og sammensatte symptomer er også en del av forsikringsordningen.
Siden 2016 har det kun vært to typer startlisens, og det videreføres: Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2024 og Startlisens svømmeidretter 2024.

 

Fram til 2016 var den eneste forskjellen i vilkår mellom grunnlisens og utvidet lisens behandlingsgarantien (3 måneder for grunnlisens, og 3 dager for utvidet lisens). For å ha en best mulig forsikring for alle våre utøvere, har NSF valgt å ha kun én startlisenstype for utøvere fra og med det året de fyller 13 år. Alle disse vil nå ha en behandlingsgaranti på 3 dager – og det vil alle som får skader se viktigheten av.
NB! Behandlingsgarantien gjelder fra den dato skaden meldes elektronisk!

 

 

 

 

Egentrening inkludert siden koronapandemien

All strukturert egentrening som løpetrening, styrketrening og annen trening som er spesifikk aktivitet relatert til din idrett er dekket av lisensforsikringen.
Alle barn til og med 12 år er dekket av barneidrettsforsikringen, og samme gjelder for denne aldersgruppen; egentrening er dekket.

 

Priser 2024

Pris for startlisens svømmeidretter 2024 er som i 2023 (150 kroner billigere enn i 2022):

  • Kr. 200,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2024 (utøvere født fra og med 2012 – til og med 2015)
  • Kr. 600,- for Startlisens svømmeidretter 2024 (utøvere født 2011 og tidligere)

 

Fakturering

For 2024 faktureres startlisenser fra NSF via medley.no.
Brukerveiledning finner du nederst på denne siden.
SportsAdmin kan Ikke benyttes!


Hvem skal betale startlisens

De som skal delta på approberte stevner/konkurranser/kamper betale startlisens (jfr GE1B), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse startlisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

 

Startlisensens gyldighet

Startisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.
Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne annet enn på Open Water-stevner.

 

Generell informasjon

Fra og med torsdag 21. desember 2023 vil det være anledning til å kunne betale startlisens som gjelder for kalenderåret 2024


Innlogging

For å kunne fakturere lisenser i medley.no er klubbrepresentanten nødt til å ha en brukerkonto.
Dette må være en konto med en av rettighetene, “Oppmann”, “Økonomi” eller “Klubbadministrator”.
Hvis klubben ikke har administratorbruker på medley.no, kontakt Norges Svømmeforbund for å få dette.
Daglig leder eller styreleder sender en epost til post@svomming.no med informasjon om klubben de representerer, og hvem som skal ha tilgang.
Husk å få med navn, epostadresse og mobilnummer.


Utøvere som er aktive for forskjellige klubber i ulike grener

Gi beskjed til Norges Svømmeforbund på post@svomming.no

 

 

Kontaktpersoner NSF
Anders Storm Skodje – andersstorm.skodje@svomming.no
Tor Arne Volden – torarne.volden@svomming.no

X