go up

Klubbtrappa – utvikling av klubben trinn for trinnKlubbtrappa

Det er både spennende og krevende å utvikle en klubb. Det er mye å sette seg inn i som tillitsvalgt. Hvordan skal vi vite at de tiltakene og fokusområdene vi arbeider med i vår klubb vil
skape en bedre klubb? Hvordan kan vi som tillitsvalgte og engasjerte legge til rette for at klubben tar de riktige stegene for å bli bedre rustet for fremtiden?

Klubbtrappa gir deg som engasjert et overblikk over hvilke innsatsområder klubben bør prioritere for å gjøre klubben trinnvis litt bedre. Klubbtrappa er ingen fasit, men et godt utgangspunkt. Målet er å få et trinn til å fungere så bra som mulig før man går videre til neste trinn. Samtidig vil det være flytende overganger mellom alle trinnene, og man vil måtte arbeide med flere trinn samtidig.

Klubbtrappa gjelder for alle klubbtyper definert i NSFs sportslig plan 2014-2020, fra «Opplæringsklubb» til «Eliteklubb».

Klubbtrappa finner du i sin helhet nederst på siden, som vedlegg.

Trinn 1 – En god og aktiv svømmeskole for barn og unge

En svømmeklubb må først sikre en svømmeskole med god kvalitet og struktur. Svømmeskolen er grunnlaget for klubbens rekruttering og økonomi, og må derfor være et prioritert innsatsområde for ethvert styre, uansett klubb.

Svar ja eller nei på spørsmålene under for å teste om din klubb er på trinn 1 eller kan gå videre til trinn 2. Husk å lese «grenskole» istedenfor «svømmeskole» hvis du kommer fra vannpolo, stup eller synkron.

Nr. Spørsmål
1 Følger klubben retningslinjer og metodikk for Norges Svømmeskole?
2 Har klubben en svømmeskoleansvarlig?
3 Har alle instruktører minimum Begynnerinstruktørutdanning?
4 Har styret forståelse for hva som er en god svømmeskole?
5 Har klubben en svømmeskolehåndbok?
6 Har klubben kontroll på økonomien?
7 Er det tydelig rolle- og ansvarsavklaring i styret?
8 Har klubben det formelle på plass? (Valgkomité, vedteker, politiattestordning, barneidrettsansvarlig mm)
9 Har klubben god nok tilgang på basseng?

Svarer dere nei på flere av spørsmålene: Start med å jobbe med punktene i trinn 1 av klubbtrappa. Ta kontakt med Norges Svømmeforbund dersom dere ønsker hjelp til å komme videre. I vedlegget nederst på siden finner du Klubbtrappa i sin helhet med god beskrivelse av hvert trinn. 

Svarer dere ja på 8 av 9 spørsmål: Gratulerer, dere er klare for å jobbe videre med trinn 2 av klubbtrappa. Svar på spørsmålene i neste fane. 

Trinn 2 – Et mestringsorientert trenings- og konkurransetilbud for barn og unge

Trenings- og konkurranseaktiviteten er normalt sett hovedgrunnen til at klubben eksisterer. Som engasjert er man sentral med tanke på å legge til rette for at klubben kan tilby mest mulig og best mulig aktivitet, spesielt for barn og unge. En god svømmeskole er alfa/omega for at man skal kunne skape mest mulig aktivitet i trenings- og konkurransegruppene.

Svar ja eller nei på spørsmålene under for å teste om din klubb er på trinn 2 eller kan gå videre til trinn 3.

Nr. Spørsmål
1 Har klubben en tydelig utviklingstrapp?
2 Har dere definert hvilken klubbtype klubben er?
3 Har klubben en aktivitetsplan/terminliste?
4 Har klubben etablert klubbhåndbok?
5 Har klubben fokus på god overgang fra opplæring til trening?
6 Har klubben en hovedtrener?
7 Avholder hovedtrener møter med resten av trenerteamet?
8 Har alle trenere relevant utdanning? (minimum trener 1)
9 Har klubben utarbeidet virksomhetsplan som er vedtatt på årsmøtet?
10 Arrangerer klubben klubbstevner og/eller rekruttstevner?
11 Utnyttes bassengtiden på best mulig måte?

Svarer dere nei på flere av spørsmålene: Start med å jobbe med punktene i trinn 2 av klubbtrappa. Ta kontakt med Norges Svømmeforbund dersom dere ønsker hjelp til å komme videre. I vedlegget nederst på siden finner du Klubbtrappa i sin helhet med god beskrivelse av hvert trinn. 

Svarer dere ja på 9 av 11 spørsmål: Gratulerer, dere er klare for å jobbe videre med trinn 3 av klubbtrappa. Gå videre til neste fane. 

Trinn 3 – En aktiv og velfungerende klubb

Klubben har en god svømmeskole og et godt aktivitetstilbud. Det er nå på tide å bygge en aktiv og velfungerende klubb, med god klubbledelse.

Svar ja eller nei på spørsmålene under for å teste om din klubb er på trinn 3 eller kan gå videre til trinn 4.

Nr. Spørsmål
1 Har klubben utarbeidet sportslig plan?
2 Er styret bevisst sitt arbeidsgiveransvar?
3 Har alle ansatte trenere, instruktører og andre arbeidskontrakter?
4 Gjennomgår klubben status på virksomhetsplan en gang i året?
5 Jobber trenerteamet etter sportslig plan?
6 Er det utarbeidet instrukser for arbeid som foretas av frivillige?
7 Oppdateres klubbens hjemmeside og Facebookside jevnlig?
8 Har styret jevnlig gjennomgang av økonomien?
9 Arrangerer klubben approberte konkurranser?
10 Har klubben egne utdannede dommere?
11 Er klubben aktiv i idrettsrådet?

Svarer dere nei på flere av spørsmålene: Start med å jobbe med punktene i trinn 3 av klubbtrappa. Ta kontakt med Norges Svømmeforbund dersom dere ønsker hjelp til å komme videre. I vedlegget nederst på siden finner du Klubbtrappa i sin helhet med god beskrivelse av hvert trinn.

Svarer dere ja på 9 av 11 spørsmål: Gratulerer, dere er klare for å jobbe videre med trinn 4 av klubbtrappa. Gå videre til neste fane. 

Trinn 4 – En fremtidsrettet klubb

Med en klubb som har god aktivitet i svømmeskolen og i trenings- og konkurranseaktivitet, i tillegg til en aktiv og velfungerende klubb – ja da man kan se fremover – og legge til rette for en aktiv klubb i fremtiden.

Svar ja eller nei på spørsmålene under for å teste om din klubb er på trinn 4.

Nr. Spørsmål
1 Har klubben et godt tilbud både til bredde og topp?
2 Har klubben en langsiktig plan, både for sportslig og organisatorisk?
3 Har klubben en daglig leder?
4 Har klubben en tydelig plan for kompetanseheving?
5 Er klubben synlig i lokalmiljøet?
6 Vurderer klubben ny virksomhetsplanprosess?
7 Er klubben aktive i arbeidet med å få ny svømmehall til kommunen?


Svarer dere ja på 5 av  spørsmål:
Gratulerer, godt jobba, dere driver godt! 

Svarer dere nei på flere av spørsmålene: Start med å jobbe med punktene i trinn 4 av klubbtrappa. Ta kontakt med Norges Svømmeforbund dersom dere ønsker hjelp til å komme videre. I vedlegget nederst på siden finner du Klubbtrappa i sin helhet med god beskrivelse av hvert trinn.

X