go up
Om forbundet

Generelt om Norges Svømmeforbund

Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910.
NSF består av 1 sentralledd, 18 kretser og 280 medlemsklubber, og 65.000 medlemmer.

Tilknytning
NSF er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), Federation Internationale de Natation Amateur (FINA), Lique Europeenne de Natation (LEN) og Nordic Swimming Federation Associaton (NSFA), og underkastet disse forbundenes lover og regler. Som en følge av tilslutningen til FINA er NSF den eneste organisasjon i Norge som kan organisere svømmeidrett innenfor FINAs idrettslige jurisdiksjon.


Formål

Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov.
Norges Svømmeforbund skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Norges Svømmeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.


Norges Svømmeforbunds motto

«Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder».


Visjon

Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.
”Svømming” omfatter samtlige grener tilsluttet NSF, herunder svømming, stup, vannpolo og synkronsvømming.


Verdier

Grensesprengende
Lekende
Ansvarlig
Dristig
Inkluderende

«GLAD I» VANN!


Aktiviteter

NSF organiserer følgende konkurranseidretter:

 • svømming
 • stup
 • synkronsvømming
 • vannpolo
 • open water
 • masters

hvorav svømming er den desidert største aktiviteten.


Andre aktiviteter

 • babysvømming
 • svømmeopplæring av barn og voksne
 • breddeaktiviteter og Vill i vann
 • mosjonssvømming med merketaking
 • vanngymnastikk


Norges Svømmeforbunds virksomhetsplan

Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan for perioden 2019-2022 ble vedtatt på forbundstinget i april 2019. Virksomhetsplanen er et styringsverktøy for norsk svømming i den gjeldende tingperiode. Planen inneholder mål for norsk svømming hvor strategier er beskrevet på forbundsnivå og klubbnivå. Det understrekes at svømming gjennom dette dokumentet brukes som helhetsbegrep for idrettene svømming, stup, synkronsvømming, Vannpolo og open water. Planen finner du her.

Nyheter fra forbundet 

Se flere innlegg
X