go up

Politiattest

Bakgrunn

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Ansvarlig for politiattest i hver enkelt klubb

Styret i idrettslaget skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. Det skal komme tydelig frem på hjemmesiden til klubb hvem dette er. 

Informasjonsside – detaljer om ordningen
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) har en informasjonsside med detaljert informasjon om ordningen – og den finner du på siden “Politiattest for idrettslag“.

X