go up

NSF dekker Trener 2-utdanning for kvinner

NSF dekker deltakeravgiften for kvinnelige deltakere som nå er i ferd med å fullføre Trener 2-utdanningen (som foregår i samarbeid med høgskolen i Innlandet). Tidligere i år kunne vi annonsere at 68% av årets deltakere var kvinner. NSF ønsker å motivere flere klubber til å sende kvinnelige deltakere på utdanning høyere enn Trener 1-nivå. 

Det er mangel på kvinnelige trenere på høyere nivå og vi innser at vi må ta grep for å snu trenden. NSF har fått støtte fra FINA (det internasjonale svømmeforbundet) til å gjennomføre tiltak som skal være med på å bidra til små steg i riktig retning. Prosjektet har vi kalt “Flere kvinnelige trenere” og innebærer at NSF skal:

  • Oppfordre klubber til å sende kvinnelige deltakere til Trener 2- og Trener 3-utdanning
  • Ha tema om inkludering og rekruttering av kvinnelige trenere på samlinger/konferanser for trenere og klubbledere
  • Arrangere/ legge til rette for Trenernettverket for kvinner (på regionale stevner og mesterskap, og også digitale kvelder med foredrag.)

 

Trenernettverket er lavterskel og åpent for kvinnelige trenere på alle nivå. Neste samling for trenernettverket er planlagt under UM i Stavanger. Informasjon vil legges ut på facebook-siden “Trenernettverk for kvinner i NSF”. Vi håper flere tar initiativ til samlinger på stevner og mesterskap (NSF tar kostnadene).

Det er planlagt ny samling med foredrag i løpet av høsten (gratis over Zoom). Forrige digitale samling ble arrangert sist i forkant av Trener/lederkonferansen. All info legges ut på facebook-siden.

 

Vi håper vi får innvilget støtte fra FINA også til neste år for å fortsette mot en sterkere strategisk satsning!

 

X