go up

Kurslærersamling med godt engasjement

NSFs dyktige kurslærere og klubbveiledere møttes i helgen som var til samling i AdO Arena i Bergen for påfyll, erfaringsutveksling og oppdatering. 

 

Både nye og mer erfarne kurslærere og veiledere var tilstede. Samlingen bekreftet at de alle er svært engasjerte for faget og ivrige etter å forbedre og videreutvikle NSFs utdanning. Tema som ble diskutert var blant annet instruktørbegrepet, digitale verktøy og metoder, utdanningsmodellen, utdanningstilbud, og fordeler og ulemper med både fysiske og digitale kurs.

 

Lek, utfordring og mestring er viktig for utvikling

Deltakerne fikk også mulighet til å kjenne følelsen av både frykt og mestring. Trener i Bergen Stupklubb og tidligere stuper, Amalie Kupka, instruerte deltakerne i ulike stup fra 1 meters høyde. Det ble kanskje noen uheldige “stup” med varierte landinger, men alle deltakere fikk utfordret seg selv og selv kjent på utvikling. Bildet er fra landtreningen hvor deltakerne forsøker å kopiere trener.

 

Hva kan NSF gjøre bedre i utdanning av nye instruktører og trenere? 

Det var gode og interessante diskusjoner. Kurslærerne fikk utvekslet verdifulle erfaringer og delt ideer med hverandre.

Vi håper samlingen ga en motivasjons- og inspirasjons-boost for å fortsette det viktige arbeidet med å utdanne instruktører og trenere og gi klubber veiledning. Vi er svært stolte av våre dyktige kurslærere og veiledere og ser frem til å fortsette med god utdanning og veiledning

 

Interessert i utdanning eller klubbutvikling? Klikk på lenken nedenfor for oversikt over hva vi tilbyr.

X