go up

Trener 1-kurs Stup i Bergen

Trener 1 del 4 stup arrangeres i Bergen 19.-21. august 2016. Kurslærer Paul Joachim Bloch Thorsen er klar for å ta imot lærevillige trenere og instruktører. For å få godkjent Trener 1 kompetanse må man gjennomføre del 1 og del 2 som er nettbasert, del 3 NSFs generelle emner (helg), og praksis med innlevert praksisrapport.

Denne delen av Trener 1-kurset skal gi trenerne opplæring i hvordan man planlegger for begynnerutøveren, med hensyn på ferdigheter og utvikling, størrelsen på gruppen, målsetninger, utstyr tilgjengelig, andel generell og spesifikk trening. Man skal også få et grunnlag for å kunne organisere treningen på en hensiktsmessig måte. Kurset gir forståelse for hvordan man tilrettelegger stuptrening for funksjonshemmede, med fokus på skjulte funksjonshemninger. Videre gir det trenerne et grunnlag for å gjennomføre teknikktrening med utgangspunkt i enkle og komplekse ferdigheter. Kurset gir også deltakerne forståelse for hvilke fysiske faktorer som må trenes i stup; aerob utholdenhet, statisk styrke, eksplosiv konsentrisk styrke og bevegelighet.

Påmelding gjør du via minidrett.no.

Les mer om innholdet i Trener 1 utdanningen på NSFs Utdanningsweb.

X