go up

Sportslig plan for svømming

Norges Svømmeforbund har utarbeidet ny sportslig plan for svømming for årene 2021 til 2024. Den sportslige planen tar for seg NSFs sportslige mål for svømming, NSFs mestringskultur, “Livet som aktiv”, “Aktiv for livet”, klubbtypene, og NSFs landslagsstruktur svømming. I tillegg er det tre vedlegg som beskriver områdene “Svømmingens egenart”, “Livet som aktiv” og “NSFs testbatteri for svømming” mer detaljert.

Planen kan også lastes ned nederst på siden.

Veien mot svømmemedaljer i OL 2020 og 2024

I 2015 har Norges Svømmeforbund og Olympiatoppen gjennomført et treningsfilosofiprosjekt. Hovedhensikten med prosjektet har vært å utvikle en felles referanseramme og forståelse av hva som kreves av trening for å utvikle verdensenere på seniornivå i svømming. Rådene er differensiert med tanke på svømmearter og Olympiske konkurransedistanser som foregår i 50 meters basseng.

Rammen som presenteres i hefte er ikke fasiten på hva som kreves, men gir en tydelig og presis retning på hvilke overordnede krav som stilles til treningsinnhold for fremtidige svømmere på internasjonalt seniornivå. Prosjektet skal hjelpe norske svømmere til å trene best i verden, og dermed gi norske svømme forutsetninger for å vinne OL medaljer i 2020 og 2024. Filosofien er basert på forskning og beste praksis. Rådene baserer seg på analyser av treningen til noen suksessfulle svømmere i fra Norge, samt erfaring fra norske topptrenere og relevant forskningslitteratur. Rammene som er presentert i heftet er fremkommet i prosesser mellom Olympiatoppen, svømmeforbundet og sentrale suksessfulle klubbtrenere for norske landslagssvømmere. Dokumentet er oppdatert oktober 2021, og du kan laste det ned nederst på siden.

Veiledningshefte for utvikling av sportslig plan i klubb

NSFs sportslige plan for svømming danner rammene for utvikling av sportslig plan i egen klubb. Alle klubber bør utvikle sin egen sportslige plan, og til hjelp i dette arbeidet har NSF laget et “Veiledningshefte sportslig plan” som kan brukes i klubben.

Det er et mål at klubbene arbeider med de riktige utviklingsområdene relatert til utøvernes alder og nivå. Den sportslige planen gir klubbene og trenerne verktøy for å skape mestring, trivsel og trygghet.

Forside veiledningshefte sportslig plan
X