go up

Sportslig plan for svømming

Norges Svømmeforbund har gleden av å presentere “Sportslig plan for svømming 2014-2020”. Planen skal bidra til at alle har en felles forståelse av de sportslige målene, og hvordan klubbene, trenere, utøvere og NSF sentralt arbeider for å skape best mulig aktivitet for flest mulig.

Den sportslige planen inneholder en beskrivelse av de to aktivitetsløpene “Livet som aktiv” og “Aktiv for livet”, som dekker både konkurransetreningen og den ikke-konkurranserelaterte delen av aktivitetene.

Planen, med vedlegg, finner du nederst på siden.

Det er også utarbeidet en kortversjon av planen, som gir en kort innføring i planens innhold.

Forside sportslig plan svømming

Veiledningshefte for utvikling av sportslig plan i klubb

NSFs sportslige plan for svømming danner rammene for utvikling av sportslig plan i egen klubb. Alle klubber bør utvikle sin egen sportslige plan, og til hjelp i dette arbeidet har NSF laget et “Veiledningshefte sportslig plan” som kan brukes i klubben.

Det er et mål at klubbene arbeider med de riktige utviklingsområdene relatert til utøvernes alder og nivå. Den sportslige planen gir klubbene og trenerne verktøy for å skape mestring, trivsel og trygghet.

Forside veiledningshefte sportslig plan

Veien mot svømmemedaljer i OL 2020 og 2024

I 2015 har Norges Svømmeforbund og Olympiatoppen gjennomført et treningsfilosofiprosjekt. Hovedhensikten med prosjektet har vært å utvikle en felles referanseramme og forståelse av hva som kreves av trening for å utvikle verdensenere på seniornivå i svømming. Rådene er differensiert med tanke på svømmearter og Olympiske konkurransedistanser som foregår i 50 meters basseng.

Rammen som presenteres i hefte er ikke fasiten på hva som kreves, men gir en tydelig og presis retning på hvilke overordnede krav som stilles til treningsinnhold for fremtidige svømmere på internasjonalt seniornivå. Prosjektet skal hjelpe norske svømmere til å trene best i verden, og dermed gi norske svømme forutsetninger for å vinne OL medaljer i 2020 og 2024. Filosofien er basert på forskning og beste praksis. Rådene baserer seg på analyser av treningen til noen suksessfulle svømmere i fra Norge, samt erfaring fra norske topptrenere og relevant forskningslitteratur. Rammene som er presentert i heftet er fremkommet i prosesser mellom Olympiatoppen, svømmeforbundet og sentrale suksessfulle klubbtrenere for norske landslagssvømmere. Dokumentet har blitt revidert i 2018 og du kan laste det ned nederst på siden.

X