go up

Klubbens årlige «helsesjekk» – Anerkjennelsesprogrammet

Norges Svømmeforbunds visjon er at «svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge».

 

I NSFs virksomhetsplan 2016-2019 står det:Logo for AKP 2016

“NSFs formål er å være en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Svømmeaktivitet er kjernevirksomheten i alle klubber, og klubbens organisatoriske funksjoner skal støtte og utvikle kjernevirksomheten. Arbeidet med klubbutvikling er helt sentralt i dette bildet. God ledelse og organisasjonsforståelse er nødvendig for å kunne drifte og utvikle kjernevirksomheten i takt med tiden vi lever i, og med samfunnet for øvrig.”

Det er et mål i virksomhetsplanen at “Alle norske klubber har en bærekraftig og tidsriktig drift og utvikling” og at “Alle klubber har en velfungerende klubbledelse med god organisasjonsforståelse”.

 

Hvorfor Anerkjennelsesprogram?

God organisasjonsforståelse får man ikke uten videre. Som tillitsvalgt kan det kan være lett å gå seg bort i alt som burde gjøres i en klubb, og vanskelig å prioritere hva man skal bruke tiden på. Etter å ha deltatt på en konferanse, f.eks. Kompetansehelga, kommer man hjem med enda mer som burde gjøres. Klubben bør ha på plass Svømmeskolehåndbok, Klubbhåndbok, Dommeransvarlig, mandat for utvalgt og komitéer, Sportslig plan, Virksomhetsplan osv. Lista er nesten uendelig og kan virke nesten uoverkommelig. For å hjelpe klubbene litt på vei er Anerkjennelsesprogrammet utviklet. Anerkjennelsesprogrammet avdekker hva deres klubb er gode på og hvor det kan være utviklingsbehov, og kan enkelt kalles klubbens «helsesjekk». Programmet har spørsmål knyttet til klubben fordelt på fem innsatsområder:

  • Medlemskap
  • Organisasjon og ledelse
  • Aktivitetsutvikling
  • Trenere og utdanning
  • Foreldre, frivillighet og kommunikasjon

Gjennom analysen får klubbens ledelse et godt innblikk i hvilke områder som bør prioriteres for å gjøre idrettshverdagen for de aktive barn, ungdommer, voksne og engasjerte enda bedre, slik at klubben klarer å rekruttere, beholde og utvikle de aktive.

 

Gjennomføring og veien videre

Anerkjennelsesprogrammet er tilrettelagt både for liten og stor klubb, og for alle grener. I svømming deles programmet inn to nivåer, etter klubbtype. Gjennomføringen tar ca 2 timer. Klubben skal, basert på gjennomføringen av Anerkjennelsesprogrammet, prioritere 3-5 tiltak som skal jobbes med det neste året. Det er utarbeidet veiledningshefte og ressurshefte i tillegg til programmet.

 

Et verktøy for hele norsk svømming

Anerkjennelsesprogrammet vil gi bedre oversikt over utviklingen av norsk svømming. Ved at flesteparten av klubbene gjennomfører programmet vil NSF kunne kartlegge norsk svømming mer nøyaktig, og dermed rette fokus mot de områdene som trenger utvikling.

Vi håper alle klubber tar seg tid til å gjennomføre Anerkjennelsesprogrammet i 2016, tiden som brukes på gjennomgang nå kan spare mye tid i senere prosesser og gi god oversikt. Lykke til!

 

Tips til klubbene

  1. Sett av tid til å gjennomføre Anerkjennelsesprogrammet. To timer kan virke som lang tid der og da, men på sikt kan det spare tid.
  2. Bruk god nok tid på å prioritere tiltak – man kan ikke rekke over alt på en gang, velg de viktigste tiltak først.
  3. Bruk ressursheftet for å få gode tips i etterkant.
  4. Etter å ha gjennomført Anerkjennelsesprogrammet kan det hende dere ser behovet for mer hjelp, f.eks. til å lage Virksomhetsplan eller Sportslig plan – ta kontakt med NSF, vi bidrar gjerne med klubbutvikling.
  5. Ta Anerkjennelsesprogrammet en gang i året og klapp dere på skulderen for hvert tiltak dere får gjennomført og for hver gang dere øker den totale poengsummen.

Av: Caroline Brinchmann, Utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund

Kontakt: caroline@svomming.no / 47250336

X