go up

Klubbaktivitet i Open Water

983713_735397433172839_5060367342442253462_n

Tradisjonelt er aktiviteten i svømmeklubber inne. Mange aktiviteter kan organiseres ute, i innsjø, stille elver eller i havet. Dette gjelder da spesielt på sommeren. Det tar tid å få erfaringer på området, så begynn forsiktig og så kan dere utvide aktiviteten ute etter hvert. Kanskje dere også kan knytte til dere andre ressurspersoner, for eksempel tidligere aktive triatleter. Aktiviteten trenger heller ikke begrenses til svømming.

Aktivitetshefte til klubber

Open water er i vinden og Norges Svømmeforbund ser at flere klubber tilbyr aktiviteter ute i nærmiljøet. Dette heftet gir din klubb innspill til øvelser og aktiviteter for hvordan dere kan utvikle Open water aktiviteten i klubben for barn, ungdom og voksne, og for aktive og nybegynnere. Heftet beskriver noen øvelser som dere kan bruke i eksisterende grupper, men også nye aktiviteter dere kan starte. Les heftet nederst på siden.

Treningsbane

Det er en fordel å lage en god og trygg treningsbane. Det gjør at dere kan skape mer aktivitet. Avklar med lokale myndigheter om hvor dere kan trene, evt se muligheter med andre samarbeidspartnere.

Svømming ute – som en del av teknikk-kurs

Open Water kan være en naturlig del av teknikk-kurs eller lignende grupper, spesielt for voksne.

Fellestreninger ute

Klubben kan like godt organisere treninger ute på sommeren.

Treningsgrupper ungdom og voksne

Klubben kan organisere treningsgrupper for voksne med regelmessig trening ute, for eksempel 1 gang i uka. Det trengs 1 trener med relevant utdanning. Informasjon og påmelding via klubbens webside.

Wet Card

”Wet Card” ferdighetsmerke er et kurs for utøvere av Open Water svømming. Det er også nyttig for trenere og andre som vil lære mer om Open Water svømming. Kurset inneholder en teoridel, en innendørs svømmetest og en utendørs svømmetest. Avhengig av nivå vil også førstehjelpskunnskap og livredningsprøve inngå.

Wet Card utstedes i forskjellige nivåer, avhengig av alder og ferdigheter. De fire nivåene heter Basic, Blue, Silver og Gold. Wet Card kan gjerne utføres som en frivillig påbyggingsdel til ”Crawl kurs for voksne” o.l. for å klargjøre potensielle open water utøvere og triatleter til svømming utendørs. Les mer om Wet Card.

Open Water arrangement

Det er spennende muligheter ved å arrangere Open Water arrangement. Det er potensielt mange fordeler, som at et slikt arrangement kan være en ypperlig måte å synliggjøre klubben og dets aktivitet i lokalmiljøet. Ikke minst synliggjør det svømmeidretten også utenfor svømmehallene og svømming blir tilgjengelig for mosjonsutøvere i alle aldre, på linje med ski, løp, sykkel, triatlon o.l. Et velorganisert arrangement kan gå i overskudd, attraktivt for nye eller eksisterende samarbeidspartnere eller kanskje økt medlemstall. I Sverige og Danmark er Open water arrangementer populært, mens det i Norge enda ikke har tatt helt av. Se muligheter for hvor dere kan organisere en bane, og vurder kapasiteten i klubben til å gjennomføre noe slikt. Dere kan evt begynne med en internt test-konkurranse – slik at dere blir trygge på at dere har en god løype og arena. Norges Svømmeforbund kan bistå dere i utviklingen av et Open Water arrangement.

X