go up

Open Water konkurranser

Open Water konkurranser blir mer og mer populært, og det er en morsom konkurranser å arrangere. Både aktive svømmere, og mosjonister ønsker å delta i konkurranser.

Sikkerhet er et viktig aspekt ved arrangering av Open Water konkurranser. Alle klubber som arrangerer Open Water konkurranser må lage sin egen sikkerhetsplan som minimum inneholder en risikoanalyse, og sende inn til NSF minimum 4 uker før arrangementet. 

Mer info om dette står beskrevet i NSF´s Sikkerhetsprotokoll lenger ned.

I tillegg er det viktig at alle deltagere er forsikret, enten gjennom startlisens i NSF, eller med NSF sin engangsforsikring.

Info og krav til Open Water konkurranse arrangører: 

Alle approberte konkurranser må følge FINA regler, og dermed ha utdannede dommere. Siden dette ikke er på plass i Norge enda, er alle konkurranser ikke-approberte.

Ikke-approberte stevner kan arrangeres av lagene etter behov når svømmekretsen holdes underrettet. Ikke-approberte stevner er rekrutterings- og treningskonkurranser. Resultater oppnådd i slike stevner, kan ikke benyttes som kvalifiseringstider eller godkjennes som rekorder. Men man bør selvsagt arrangere etter de regler som finnes. Dette oppfordres alle til, siden Open Water har store krav til kontroll og sikkerhet.

Selv om konkurransene ikke er approberte, må visse regler følges. Spesielt dette med sikkerhet. Arrangør må lese seg opp på regler for Open Water.

Spesielt viktig er regler for temperatur og lengde.

Selv om man ikke har utdannede dommere i dag, bør man sette opp personer til alle dommerposter, se under Regler for Open Water.

 

Alder: For approberte konkurranser er aldersgrensen 14 år. For ikke-approberte gjelder GE 18 når det kommer til aldersgrenser. Minner om at sikkerhet er viktig, og at alle barn som deltar i Open Water konkurranser må være svømmedyktige. Det må være strenge krav til sikkerhet og kontroll i øvelser der barn under 14 år er med, og det bør være korte distanser.

 

FINA reglene for Open Water finner du her.

NSF har inngått en avtale med Gjensidige om kjøp av engangsforsikring for Open Water. Dette betyr at mosjonister på ikke-approberte konkurranser i Open Water blir forsikret. For aktive utøvere kan man delta med startlisens fra NSF.
Vi understreker at engangsforsikring kun kan brukes av mosjonister på ikke-approberte konkurranser i Open Water, og ingen andre grener i NSF.
I fremtiden når vi får approberte konkurranser og mesterskap, må alle som deltar der ha startlisens. Arrangør kan fremdeles ha en ikke-approbert del av konkurransen (eks. mosjonsklasse/distanse/konkurranse), der man kan betaler engangsforsikring.

Engangsforsikring koster kr. 50,- og denne inneholder 25kr i avgift og forsikring og 25kr til klubb.

 

Hvordan fungerer engangsforsikring i praksis:

  1. Klubben legger inn info om engangsforsikring og startlisens i invitasjon, hjemmeside og påmelding.
  2. Under påmelding kan deltager huke av på om de trenger å kjøpe engangsforsikring, eller om de har startlisens i Norges Svømmeforbund
  3. De som huker av på engangsforsikring får et tillegg på kr. 50,- i betaling for konkurransen til arrangør.
  4. I etterkant av konkurransen sender arrangør inn liste i eget skjema over de som har betalt for engangsforsikringen til NSF, og arrangør betaler inn kr. 25,- per deltager til Norges Svømmeforbund. Klubb må fylle ut eget skjema, og sende inn til cathrine@svomming.no. Skjema ligger her, og nederst på denne siden. 
  5. Husk å få med alt av personalia som skjema krever i påmeldingen til konkurransen.
  6. Husk å få med de som melder seg på, og betaler engangsforsikring, ved oppmøte på konkurransedagen.
  7. Skjema må være sendt inn til Norges Svømmeforbund, og lisensen må være betalt inn innen 4 dager etter konkurransen.

Engangsforsikring gjelder også for Swim-Run konkurranser i regi av klubben.

Det er ikke mulig å delta på Open Water konkurranser i regi av klubber i Norges Svømmeforbund med lisens fra andre forbund. Det er enten startlisens i Norges Svømmeforbund, eller engangsforsikring som gjelder. Les mer om startlisens i Norges Svømmeforbund her.

Dopingbestemmelser

På deres konkurranser er det mulig for personer som ikke er medlem av norsk idrett å delta gjennom bruk av engangsforsikring.

Siden dere arrangerer en konkurranse som et idrettslag som er medlem av NIF, gjelder derfor idrettens generelle lover og regler for alle deltakere, selv for de som ikke er med i et idrettslag. Blant reglene som gjelder er dopingbestemmelsene. Les gjerne dopingbestemmelsene her.

Dere må derfor informere ved påmelding at de som melder seg på uten å være medlem i et idrettslag, må være klar over at dopingbestemmelsene gjelder også for de ved å delta i denne konkurransen. Det kan bli gjennomført dopingkontroller på alle våre idrettslag sine konkurranser.

Klubber i Norges Svømmeforbund må forholde seg til lovene til Norges Idrettsforbund når det kommer til samarbeid om idrettsarrangement. Flere og flere private/kommersielle aktører ønsker å arrangere Open Water arrangement, og også i samarbeid med klubber.

Klubber som vurderer et slikt samarbeid bør lese denne veilederen til NIF:

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/troms-idrettskrets/idrettslag/samarbeid-om-idrettsarrangement.pdf

Alle arrangører av Open Water konkurranser i Norges Svømmeforbund må ha laget egne sikkerhetsplaner for sitt arrangement. Den må inneholde viktige punkter alle arrangører må tenke på når det gjelder sikkerhet, og må minimum ha med en risikoanalyse.

NSF og Open Water utvalget har laget en egen Sikkerhetsprotokoll for Open Water arrangement i Norges Svømmeforbund som arrangører kan bruke som sjekkliste ved sikkerhet på Open Water arrangement, og til tips på hva som skal med i en sikkerhetsplan. I tillegg er det også laget en mal for sikkerhetsplan klubber kan bruke, samt at eksempler på forskjellige dokumenter.

Les Sikkerhetsprotokoll for Open Water arrangement – Norges Svømmeforbund

Open Water utvalget og NSF har bestemt at alle arrangement må sende sin sikkerhetsplan inn til NSF i forkant av arrangementet. Dette for å sikre at arrangørklubb har tenkt godt igjennom sikkerhet, og for å kunne hjelpe klubber til å ha enda sikrere arrangement.

Alle klubber må sende inn sin sikkerhetsplan som inneholder minimum en risikoanalyse innen 4 uker før konkurransen. Alle klubber må sette seg inn i NSFs sikkerhetsprotokoll, og bruke denne som utgangspunkt for sin egen sikkerhetsplan. Send til post@svomming.no, eller cathrine@svomming.no.

NSF administrasjon og Open Water utvalget vil godkjenne sikkerhetsplanene, og hjelpe klubber til å få trygge og gode arrangement.

Vi ber også alle arrangører om å lese seg opp på SIPE (Swimming Induced Pulmonary Edema = Lungeødem (forårsaket av svømming)). Dette er en tilstand som kan oppstå under Open Water arrangementer. Les mer i infoskrivet nederst på siden.

VEDLEGG A – Eksempel på deltagerinformasjon sikkerhetsrutiner

Deltagerinformasjon Stavanger Open Water 2016

 

VEDLEGG B – Eksempel på sikkerhetsplan

Sikkerhetsplan Stavanger Open Water 2016

 

VEDLGG C – Eksempel på risikoanalyse

Risikoanalyse fra Ulvøen Rundt 2016

Eksempel risikoanalyse mal

 

Info om SIPE (Swimming Induced Pulmonary Edema = Lungeødem (forårsaket av svømming))

X