go up

Klubboversikt – Open Water

Idag er det ikke alle klubber som har registrert at de også har Open Water aktivitet, derfor kommer de ikke opp her. Se under Terminliste for mer info om klubber med Open Water arrangementer, eller ta kontakt med din lokale svømmeklubb for å høre om de også har Open Water aktivitet. Se mer om alle våre klubber her.

X