go up

All informasjon om lisens ble sendt til klubbene i desember 2004, og er også tilgjengelig på internett: Lisensbetaling 2005


 


 


 

I forhold til bestemmelsen om at utøvere må ha betalt startlisens for å kunne stille på approbert stevne (ref L15 – GE 1 B – GE 13 A – GE 24 A), så er vi nødt til å minne klubbene om viktigheten av dette.
NSF samler fortløpende inn resultater fra alle stevner i 2005 med tanke på en komplett resultatdatabase, som også vil inneholde rankinglister.
I denne sammenheng avdekkes det en god del utøvere som ikke har betalt lisens.
Alle klubber må til enhver tid ha kontroll på at de utøvere som deltar på approberte stevner har betalt lisens. Resultater er ikke gyldig når startlisens ikke er løst før stevnestart.
Denne meldingen er ment som en påminnelse/advarsel.
Klubbene må sjekke at alle har betalt lisens, og eventuelt betale inn lisens for de som mangler.
Straffegebyr for ikke å ha betalt lisens er 1.000 kroner – og NSF vil følge opp dette.

X