go up

Målet med Svømmeaksjonen er at de barna som trenger det mest får tildelt gratis Svømmeaksjonskurs. Ildsjel må derfor være villige til å prioritere de som er utrygge i vann.Retningslinjene for tildeling:


· Kurs til utrygge 6-åringer (siste år i barnehagen) prioriteres


· Kurs til utrygge innvandrerbarn prioriteres


· Kursene skal ikke erstatte lovpålagt svømmeundervisning i skolen


· Aksjonen skal være landsdekkende

Vi ønsker altså å nå de barna som er utrygge i vann. Se eksempler om hva vi legger i det å være utrygg i vann her.  NB! Kvaliteten på søknadene fra ildsjelene blir viktig for tildeling.


Søknadsskjemaet for ildsjelene åpner 20. mars 2015, på www.svommeaksjonen.no


Siste frist for ildsjeler til å søke om gratis svømmekurs er 17. april 2015.
Tildelingen vil offentliggjøres 23. april 2015.
Setermoen SK 2013 TSLK 2009

 


 


 

Svømmeaksjonen 2015 vil i grove trekk bli gjennomført lik de vi hadde i 2009 -2014.


Vi har 10 mill å tildele kurs for og kommer til å holde oss innenfor gitte retningslinjer når vi tildeler;

X