go up

  


 


 

I slutten av neste uke (uke 4) vil vi åpne for påmelding til Svømmetinget 2007. Påmeldingen vil skje via et elektronisk skjema på svomming.no, og man må velge hvilket overnattingsalternativ/bespisning man ønsker. Vi vil også legge ut informasjon om en valgfri tur til Murmansk i Russland for de som har mulighet og lyst til dette. Turen kan enten gjennomføres i forkant av Tinget (torsdag til fredag), eller i etterkant (søndag til mandag) hvis det er tilstrekkelig interesse.
Vi vil også presisere at klubbene bestiller fly/reise på egen hånd, mens påmeldingen via NSF innbefatter overnatting/mat. All informasjon om Svømmetinget 2007 finner du her.

X