go up

 


 


Kjell Jan Nådland
Født: 1955
Arbeid: Daglig leder i USP Contracting


Verv innen svømming i dag  • Styremedlem i Norges Svømmeforbund
  • Kasserer i Frisinn Sportsklubb
  • Styremedlem i Frisinn Svømmegruppe


Tidligere verv innen svømming fra 1990  • Kasserer, Rogaland Svømmekrets
  • Formann, kasserer, oppmann og styremedlem i Frisinn svømmegruppe
  • Styremedlem Team Stavanger

 


Hvorfor jeg er med i Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund
Jeg håper å være med på å utvikle en balansert organisasjon, med større vekt på ledersiden enn det det har vært til i dag. I den forbindelse er det også viktig å utvikle en klubbstruktur som kan takle morgendagens utfordringer, både økonomisk og organisatorisk.

Tanker om framtiden
Jeg tror at i fremtiden vil vi se en endring i klubbstruktur. Jeg tror at det vil bli mer og mer samarbeid mellom klubber, og en større spesialisering. Ikke fordi at det i utgangspunkt er et ønske fra den enkelte klubb, men snarere et dyd av nødvendighet for å overleve.

Mine ansvarsområder  • Økonomi
  • Klubbutvikling
  • Vannpolo

 


Kontaktinformasjon
Trykk her


 

X