go up

Viktige regler og info ved arrangering av Open Water konkurranser

Det er snart Open Water sesong, og tid for Open Water konkurranser.

Open Water utvalget og Norges Svømmeforbund har vedtatt nye regler og retningslinjer for arrangørklubber av Open Water konkurranse i Norge. Det viktigste her er at alle klubber må sende inn sikkerhetsplanen sin i forkant av arrangementet, og at deltagere på Open Water konkurranser må betale startlisens i NSF eller engangsforsikring i NSF. All info og krav ved arrangering av Open Water konkurranser finner dere under Open Water – Open Water konkurranser.

 

De viktigste endringene og info er oppsummert her:

  • Engangsforsikring og startlisens

NSF har inngått en avtale med Gjensidige om kjøp av engangsforsikring for Open Water. Dette betyr at mosjonister på ikke-approberte konkurranser i Open Water blir forsikret. For aktive utøvere kan man delta med startlisens fra NSF.
Vi understreker at engangsforsikring kun kan brukes av mosjonister på ikke-approberte konkurranser i Open Water, og ingen andre grener i NSF.
I fremtiden når vi får approberte konkurranser og mesterskap, må alle som deltar der ha startlisens. Arrangør kan fremdeles ha en ikke-approbert del av konkurransen (eks. mosjonsklasse/distanse/konkurranse), der man kan betaler engangsforsikring.

Engangsforsikring koster kr. 50,- og denne inneholder 25kr i avgift og forsikring og 25kr til klubb.

Hvordan fungerer engangsforsikring i praksis for arrangør kan du lese om under engangsforsikring her.

Det er ikke mulig å delta på Open Water konkurranser i regi av klubber i Norges Svømmeforbund med lisens fra andre forbund. Det er enten startlisens i Norges Svømmeforbund, eller engangsforsikring som gjelder.

 

  • Sikkerhetsprotokoll Open Water konkurranser

Alle arrangører av Open Water konkurranser i Norges Svømmeforbund må ha laget egne sikkerhetsplaner for sitt arrangement. Den må inneholde viktige punkter alle arrangører må tenke på når det gjelder sikkerhet, og må minimum ha med en risikoanalyse.

NSF og Open Water utvalget har laget en egen Sikkerhetsprotokoll for Open Water arrangement i Norges Svømmeforbund som arrangører kan bruke som sjekkliste ved sikkerhet på Open Water arrangement, og til tips på hva som skal med i en sikkerhetsplan. I tillegg er det også laget en mal for sikkerhetsplan klubber kan bruke, samt lagt eksempler på forskjellige dokumenter fra tidligere arrangement. Les mer om dette under: https://svomming.no/open-water/open-water-forside/open-water-konkurranser/

Open Water utvalget og NSF har bestemt at alle arrangement må sende sin sikkerhetsplan inn til NSF i forkant av arrangementet. Dette for å sikre at arrangørklubb har tenkt godt igjennom sikkerhet, og for å kunne hjelpe klubber til å ha enda sikrere arrangement.

 

Alle klubber må sende inn sin sikkerhetsplan som inneholder minimum en risikoanalyse innen 4 uker før konkurransen. Send til post@svomming.no, eller cathrine@svomming.no. Alle klubber må sette seg inn i NSFs sikkerhetsprotokoll, og bruke denne som utgangspunkt for sin egen sikkerhetsplan.

NSF administrasjon og Open Water utvalget vil godkjenne sikkerhetsplanene, og hjelpe klubber til å få trygge og gode arrangement.

 

  • Samarbeid med private/kommersielle aktører om gjennomføring av et idrettsarrangement

Klubber i Norges Svømmeforbund må forholde seg til lovene til Norges Idrettsforbund når det kommer til samarbeid om idrettsarrangement. Flere og flere private/kommersielle aktører ønsker å arrangere Open Water arrangement, og også i samarbeid med klubber.

Klubber som vurderer et slikt samarbeid bør lese denne veilederen til NIF: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/troms-idrettskrets/idrettslag/samarbeid-om-idrettsarrangement.pdf

 

Fotograf: Njål Arnar Johansen

 

X