go up

Teknisk arrangør NM/UM/Masters Open Water 2024

Open Water utvalget søker etter arrangør for Open Water mesterskapene i 2024. Mesterskapet inkluderer NM, UM, NM Masters i Open Water samt Mixed stafett.

Søknad sendes til Open Water-utvalget senest 1. juni 2023. Hvis det ikke mottas søknader før denne dato vil mesterskapet kunne tildeles til interessert arrangør fortløpende. Det er ønskelig at neste års arrangør sender funksjonærer til årets arrangør for kompetanseoverføring og erfaringsdeling.

 

Det skal fortrinnsvis søkes om hele mesterskapet, men det er mulighet for at flere arrangører kan samarbeide om å arrangere.

 

Årets mesterskap avholdes 17.-18. juni 2023 på Heiavannet.

 

Spørsmål kan rettes til Open Water utvalget ved Dag Rinden; openwater@medley.no.

X