go up

Barracuda cup

Lørdag 2. februar arrangerte Asker svømmeklubb – synkron Barracuda cup i musikksvømming.

Konkurransen ble arrangert i Horten Svømmehall med deltakere fra Asker Synkron og Oslo Idrettslag- Synkron.  Totalt var det 32 påmeldte utøvere som konkurrerte i øvelsene solo, duett, kombinasjon og lag.  Dette er den første konkurransen i musikksvømming som har vært arrangert siden NM i 2010, og arrangementet ble veldig vellykket.  Synkronutvalget i NSF har jobbet aktivt de siste 2 årene med å utdannet kretsdommere nivå 1 og nivå 2 slik at vi skulle være i stand til å gjennomføre konkurranser i Norge.  Derfor er det ekstra gledelig at vi klarte å stille med 12 autoriserte

kretsdommere nivå 2 til konkurransen, hvorav 4 var fra Asker og resterende fra OI.

Fra Asker Synkron stilte det 12 utøvere og fra OI Synkron 20 utøvere fordelt på ulike aldersgruppen fra 12 år og yngre og opp til junior i de ulike øvelsene.  Størst konkurranse ble det i klassen Duett – junior hvor Asker tok 1. og 3. plass og OI tok 2. plass.

Målet vårt nå er at Barracuda cup skal bli en årlig begivenhet og vi håper og tror at dette skal bidra til å øke rekruttering til synkron når vi klarer å arrangere egne konkurranser.

Vi må rette en stor takk til engasjerte foreldre fra Asker Synkron som stilte opp i arrangementkomiteen og dekket en rekke ulike funksjonæroppgaver.  Stor takk også til alle dommerne som velvillig stiller opp.

Teks:   Hilde Skaslien, Asker Synkron

Foto: Merete Myhre

 

X