go up
NSF synkron. Fotofraf: Rune Bendiksen / AV-Og-TIl

Synkronhelga 2020 utsatt til neste år

Synkronutvalget har besluttet av årets arrangement blir utsatt til neste år. Synkronhelga 2020 skulle vært det sjette arrangementet i rekken. Trenings- og konkurransesamlingenen har hatt tradisjon for å være på Hamar i begynnelsen av november, og er for alle som driver med synkron i landet. Her er det er fokus på kompetanseheving, mestring og glede.

Synkronutvalget satser på nytt arrangement neste år.

X