go up

Dette er finalistene til Årets ildsjel 2024

Juryen har valgt ut finalister i kategorien Årets ildsjel 2024! Vinneren vil kåres på NSFs prisutdeling lørdag 31. august under den årlige Trener/lederkonferansen.

 

Dette er årets finalister til å vinne prisen:

Ragnhild Klette

Tilhørighet: Misvær IL

Ragnhild er trener for svømmegruppa, leder i svømmegruppe-styret, og nestleder i Misvær idrettslag. Ragnhild er en person som er genuint interessert i svømming og i menneskene rundt henne. Hun har brukt utallige timer på å skape det unike svømmemiljøet som finnes i Misvær, helt uten å få betalt for det. Hun trener nesten alle bygdas barn hver mandag, totalt 50 stykker. I tillegg trener hun den eldste gruppen én til to ganger mer i uka. Hun er en trener som ser hvert enkelt barn, og som klarer å få alle til å føle at svømming er morsomt, samtidig som hun pusher dem slik at alle oppnår personlig utvikling og føler mestring både på trening og på svømmestevner.

Ragnhild har jobbet i klubben som trener i 12 år og har blitt lagt merke til av andre klubber og Norges Svømmeforbund. Hun var med som foredragsholder på Gardermoen da Norges Svømmeforbund avholdt “Kompetansehelga 2024”, der hun blant annet snakket om hvordan de har fått det til i Misvær. Hun har vært i avisa og på TV flere ganger, og er ikke redd for å komme med både positive og negative uttalelser så lenge det kan være med på å utvikle svømmemiljøet både lokalt og nasjonalt. Ragnhild er et forbilde for mange, og klubben er stolt av å ha akkurat henne i Misvær.

 

Bernt Ole Gulbrandsen

Tilhørighet: Kongstensvømmerne

Bernt Ole Gulbrandsen har de siste 12 årene bidratt med mye dugnadsarbeid i Kongstensvømmerne. Hans innsats har hatt stor betydning for klubbens utvikling og særlig har han gjort et enormt dugnadsarbeid med å arrangere svømmestevner. Han har først og fremst påtatt seg det tekniske ansvaret for klubbens stevner, både uapproberte og approberte stevner. Klubben har i en årrekke arrangert flere stevner der Bernt Ole har påtatt seg ansvaret for de fleste oppgaver som kreves for å kunne gjennomføre et godt svømmestevne til glede for alle deltakere.

Han har blant annet påtatt seg ansvaret for følgende oppgaver: Innrapportering av stevnene til NSF, lage innbydelser og markedsføre disse på medley og livetiming, administrere alle påmeldinger, lage program, bestille premier, reservere svømmehall, teknisk gjennomføring, sikre at alle komponenter til klubbens tidtakersystem fungerer. Han var også en sentral person når klubben arrangerte NM Masters 2017 og LÅMØ 2015, 2019 og 2022, og NM langbane sommeren 2023.

Bernt Ole er også Forbundsdommer/overdommer, og er aktiv også som det!
Han har tidligere hatt to aktive svømmedøtre i klubben, men fortsetter sin store dugnadsinnsats selv etter at de har sluttet med svømming. Han brenner for klubbens arbeid og uten hans store faglige kompetanse og arbeidskapasitet ville det ikke vært mulig for klubben å påta seg det store ansvaret det er å arrangere gode svømmestevner.

 

Solvor Ree og Espen Sæther Helland

Tilhørighet: Ålgård Svømmeklubb

Espen har en rekke funksjoner. Han er styreleder, hovedtrener para, styremedlem i Rogaland Svømmekrets, og i tillegg trener for S14 Norges Svømmeforbund. Han er i dag styreleder, hovedtrener para, styremedlem i Rogaland Svømmekrets, og i tillegg trener for S14 Norges Svømmeforbund.

Solvor har vært svømmernes representant, trenerrepresentant i styret, hovedtrener for alle nivå gjennom 30 år, og var også med på å starte opp paratilbud i Ålgård Svømmeklubb. I dag er hun trenerrepresentant, hovedtrener rekrutt og para, og kretsdommer.

Espen og Solvor har begge vært frivillige i klubben i 30 år og trent alle nivå. De ha stått for planlegging og gjennomføring av treninger, treningssamlinger, treningsleirer og stevner i inn og utland. De har vært pådrivere for å starte opp paratilbud i Ålgård Svømmeklubb, der de begge er trenere nå. Når de fikk mulighet til å bidra på parasamling i Oslo, bidrar de aktivt til å se mennesker og løsninger for svømmere som trenger råd/veiledning. De er også pådrivere for å få para-tilbudet mer synlig i egen klubb og krets. De har begge fått tildelt idrettsprisen av Gjesdal idrettsråd, 2016 (Espen) og 2024 (Solvor). 30. mai 2023 var de på samling i Oslo for alle særidrettene i Norges idrettsforbund og holdt foredrag om “oppstart av tilrettelagt tilbud”, dette foredraget holdt de også på trener og lederkonferansen samme året.

De er begge JA-mennesker og engasjerer seg langt over det som er forventet av en frivillig i klubben, både lokalt og nasjonalt. De har alltid vært aktive i klubben uavhengig av om de har egne barn som svømmer.

 

 

Vi gleder oss til å hylle frivilligheten på prisutdelingen sammen med alle deltakerne på Trener/lederkonferansen!

 


Kriteriene for å bli nominert som årets ildsjel er som følger:

  • Gjør et frivillig, ulønnet arbeid i en klubb eller krets i Norges Svømmeforbund (NSF). Eksempelvis styreverv, arrangement, dommer, trener, oppmann/kvinne, vaffelsteker eller andre roller.
  • Gjør en solid innsats for idretten, utover det som normalt forventes av en frivillig.
  • Har jobbet godt over tid i klubben eller kretsen.
  • Er et forbilde ovenfor andre innenfor NSF, og bidrar til at NSFs idretter løftes i sitt lokalsamfunn.
X