go up
NSF gruppe ved kant

Impulsuka for instruktører i Norges Svømmeskole

Hvert år arrangerer NSF Impulsuka, rettet mot faglig oppdatering og påfyll for svømmeinstruktørene og svømmeskoleansvarlige i Norges Svømmeskole-klubbene.

Impulsuka legges til ulike steder i landet, med samme program.

Impulsuka 2016 arrangeres på følgende datoer og steder:

  • Stavanger onsdag 18. mai kl. 17.00-21.00, Thon Hotel Maritim
  • Trondheim lørdag 21. mai kl. 12.00-16.00, Thon Hotel Bitiannia
  • Lillestrøm mandag 23. mai kl. 17.00-21.00, Thon Hotel Arena
  • Bergen onsdag 25. mai kl. 17.00-21.00, Thon Hotel Rosenkrantz
  • Bodø lørdag 28. mai kl. 12.00-16.00, Thon Hotel Nordlys

Oversikt over temaer fra gjennomførte Impulsuker

Hvordan tilrettelegge undervisningen for personer med autisme, asperberg, tourettes, adhd og downs syndrom.

Denne er også tilgjengelig som etterutdanningsmodul.

Videregående opplæring, teknikkoppbygging for alle svømmearter.

Dette er også tilgjengelig som etterutdanningsmoduler, en for hver svømmeart.

X