go up
NSF svomming barn Fotograf Paal Staven

Svømmeopplæring for barn og unge i asylmottak

Norges Svømmeforbund (NSF) er tildelt 720.000,- fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som skal benyttes til grunnleggende svømmeopplæring for barn og unge i asylmottak.

Svømmeklubber tilknyttet Norges Svømmeforbund og Norges Svømmeskole kan søke NSF om midler til å gjennomføre svømmeopplæring lokalt for barn og unge i asylmottak. NSF gir et tilskudd på maksimalt 1.800,- pr. deltaker. Tilskuddet skal dekke alle kostnader forbundet med opplæringen (leie av basseng/klasserom, lønn, transport). Opplæringen skal omfatte minimum 5 timer (300 minutter) med svømmeopplæring, samt teori om vannvett, prinsippet om forlenget arm og varsling ved bruk av nødnummer.

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

  • Navn på klubb og kontaktperson
  • Navn på mottak og kontaktperson
  • Antall barn/unge
  • Beskrivelse av plan for gjennomføring (sted, periode, antall instruktører, transport, samarbeid med mottak)
  • Budsjett (se excel-mal nederst i denne saken)

Antallet barn og unge i asylmottak  er i stadig endring og klubben må selv kontakte det enkelte asylmottak for å kartlegge behovet for svømmeopplæring. UDI har oversikt over adresser til alle mottak.

Klubber som blir tildelt midler vil få utbetalt 50% av tilskuddet ved tildeling, resterende 50% når rapport og endelig regnskap er levert NSF.

Søknadsfrist: 31. august 2018.

For mer informasjon kontakt Jan Kjensli, jan@svomming.no.

X