go up

Midler til svømmeopplæring i barnehager for 2019

For 2019 er det bevilget totalt 68 millioner kroner til svømmeopplæring for barnehagebarn. Etter opprinnelig tildeling til fylkesmennene i januar 2019 er det foretatt en omfordeling av midler i mai 2019. Fordeling av midler etter omfordeling ser slik ut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I september vil det være en ny runde med muligheter for omfordeling av midler.

X