go up
NSF gutt under vann med briller på

Svømmeopplæring for barnehagebarn 2020 – 70 millioner

I 2015 ble det for første gang bevilget penger over statsbudsjettet for å gjennomføre svømmeopplæring for barnehagebarn. Totalt ble det bevilget 10 millioner kroner, og midlene ble gitt til 5 fylker (Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Hordaland).

Ordningen er videreført alle år siden 2015, og for 2020 er det bevilget totalt 70 millioner kroner som er fordelt på alle fylker.

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Utdanningsdirektoratet skriver følgende om vilkår for å tildele støtte: “Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke fylkesmannen om tilskudd. Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres.”

Norges Svømmeforbund oppfordrer klubbene til å ta kontakt med Fylkesmannen i sitt fylke for å få informasjon om tiltaket i sitt fylke.

X