go up
NSF trening gruppe

Midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak

UDI utlyser midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak, i 2019 er det 15,9 millioner kroner i potten til aktiviteter for barn og unge i asylmottak. Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

NSF oppfordrer alle klubber som har har et asylmottak i sitt nærområde om å søke om midler fra UDI.

Midlene UDI utlyser skal gå til aktiviteter for barn og unge under 18 år som bor på asylmottak. Dette skal bidra til at barna skal være i fysisk aktivitet, og at de skal tilegne seg ulike ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter. Aktiviteter som oppfyller ordningens mål, treffer flest mulig barn, gir mest mulig aktivitet i forhold til tilskuddsbeløpet og tiltak som ellers ikke er tilgjengelig i nærmiljøet, vil bli prioritert.

Søknadsfristen er 11. februar.

X