go up
Bilde: Konferanse

Årsmøte 2020 – er klubben klar?

Det er nytt år, og derfor tid for å avholde årsmøter i alle idrettslag.

Fristen for å avholde årsmøtet i idrettslaget er 31.mars.

På Idrettstinget i 2019 ble det vedtatt ny lovnorm for Idrettslag. Det betyr at alle idrettslag må vedta ny lovnorm på årets årsmøte, hvis ikke styret allerede har vedtatt den for klubben. Den nye lovnomen finner dere her.

Den nye lovnormen gir klubbene mulighet til å sette medlemskontingenten til 50 kr. Norges Svømmeforbund oppfordrer alle våre klubber å ha så lav medlemskontigent som mulig, slik at alle har mulighet til å bli medlem.

Viktige endringer på årsmøte:
Man har nå stemmerett fra det året man fyller 15 år (tidligere fra fylte 15 år).
Medlemskontingenten må være på minst kr 50 (tidligere kr 100).
Det skal velges et kontrollutvalg på minimum to medlemmer og et varamedlem.

 

Les mer om gjennomføring av årsmøte på NIF sin informasjonsside om årsmøte i idrettslag.

Her finner dere også forslag til innkalling, saksliste, beretninger mm.

Valgkomiteen bør være godt igang med å finne nye personer til styrene. Les mer om valgkomite.

 

Alle særidrettslag skal avholde årsmøte. For grupper i fleridrettslag er årsmøtetid en ypperlig anledning til å skive en god årsberetning som sendes til hovedstyret i idrettslaget. Årsmøtet skal kun skje i hovedstyret i et fleridrettslag. Men gruppestyrene kan ha egne møter der de blant annet vedtar årsberetning for forrige år. Les mer på NIF sin side om årsmøter for fleridrettslag.

Har dere spørsmål ang. klubbens årsmøte, er det best å kontakte din Idrettskrets.

X