go up

Fordeler og plikter ved å være en del av Norges Svømmeforbund

Konkurranser
Klubbens medlemmer kan, ved å betale lisens, delta i approberte stevner i svømming, stup, synkronsvømming, Vannpolo, Masters og Open Water. Lisensen inneholder forsikring og abonnement på bladet Norsk Svømming.

Forsikring
Alle medlemmer i klubben til og med 12 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring i If.
NSF har tegnet en ansvarsforsikring med If som dekker svømmeklubber som er medlem i NSF, og gjelder for de aktiviteter og arrangementer disse driver. Les mer om ansvarsforsikringen her.

Utdanning
Klubbens medlemmer får kurs igjennom NSF billigere enn ikke-medlemmer. NSF har instruktørutdanning innen svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming, svømmeopplæring, baby- og småbarnssvømming, vanngymnastikk, førstehjelp og dommerkurs.
NSF har egne midler som, etter søknad, tildeles medlemsklubbene i utdanningsstøtte.

Svømmeopplæring
Alle klubber har rett til å arrangere svømmeopplæring (må ha utdannede instruktører).
Se informasjon om Norges Svømmeskole her.

Klubbutvikling

NSF tilbyr klubbutvikling hvor målet er å bygge aktive og velfungerende klubber.

Konferansen, lederkurs og seminar

NSFs klubber får mulighet til å delta på trener/leder konferansen og andre trener/leder arenaer.

Medlemsfordeler
Se oversikt over støtteordning og samarbeidsavtaler.

Tilskudd fra lokale aktivitetsmidler (LAM)
De lokale aktivitetsmidlene fordeles av idrettsrådet i den enkelte kommune etter nærmere bestemte retningslinjer – se NIF sine hjemmesider.

Plikter klubben har som medlem i Norges Svømmeforbund
• Klubber som er tilsluttet NSF må betale kr. 1000,- i medlemskontingent til NSF
• Klubben må betale pliktig lagsabonnement kr. 500,- til bladet Norsk Svømming
• Eventuell årlig kontingent til lokal svømmekrets
• Plikt til å gjennomføre samordnet registrering i april måned

X