go up

Om Norges Stupskole

Norges Stupskole er NSF sin mal for stupopplæring.

Stupopplæringen arrangeres av lokale klubber. Alle klubber som er registrert i Norges Stupskole driver stupopplæring etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk.

Norges Stupskole har fire hovedmål.

1.     Lære vekk trygg og sikker stuping, samt få barn- og unge til å bli fortrolig med både vann og akrobatikk. Sikkerheten for stupskoleelevene og instruktørene er det aller viktigste!

Sikkerhet gjelder både når det kommer til fysiske utfordringer, men også det å komme inn i et miljø fritt for fordommer og forskjellsbehandling. Elevene skal komme til et trygt og forutsigbart treningsmiljø.

2.     Få flest mulig barn og unge til å sette pris på stupidretten. Stupidrett er en idrett som gir unike muligheter til å oppleve mestring uansett nivå. Alle kan drive med stuping, men ikke alle kan bli flinke, og det er svært viktig å ta vare på utøvere som får mye glede av idretten, selv om potensialet ikke er så godt i utgangspunktet. Det er imidlertid da viktig å formidle at konkurranseaspektet kan defineres ut fra egne prestasjoner og forbedringer, og ikke hva andre barn på samme alder får til.

3.     Gi grunnlag for at alle stupere skal kunne nå sitt eget potensial, og gi nasjonale retningslinjer for hva grunntrening innen stupsporten innebærer. En stupelev skal ha like muligheter for å lykkes med stupsporten uavhengig av hvilken klubb han kommer fra. Alle stupere i Norge skal kunne det grunnleggende skikkelig!

4.     Være en hjelp for klubber som ikke har en stupskole til å starte opp stupundervisning. Svært mange basseng i Norge har stupmuligheter, men kun et fåtall tilbyr stuptrening. Gjennom dette Norges Stupskole skal interesserte få en innføring og hjelp slik at de kan starte med stupinstruksjon.

Nivåer

Norges Stupskole har fire nivåer. Svale, Terne, Albatross og Havørn. Les under for innholdet i de fire nivåene.

Hvert nivå har forskjellige mål (kjerneøvelser) som må gjennomføres for å få godkjent nivået. Det er laget aktivitetshefte til hvert nivå med målene og progresjonsøvelser for å klare å oppnå målene.

Det finnes også et veiledningshefte for å hjelpe klubben å starte opp og organisere Norges Stupskole.

Utstyr

For å kunne tilby Norges Stupskole må klubben minimum ha 1m, kant, matter og tjukkas. Det er en fordel og også ha 3m, 5m, minisvikt og trampoline, men klubben kan fint tilby Norges Stupskole uten dette.

Kompetanse

For å kunne være instruktør i Norges Stupskole må du ikke ha stupbakgrunn fra før.

Alle som skal være instruktører i Norges Stupskole må ta Instruktørkurs stup. Les mer om utdanningen her.

For de som skal være trenere på nivåene over Norges stupskole anbeflaes å ta Trener 1 Stup.

Sikkerhet

Det er viktig at klubben og alle trenere og instruktører er god kjent med NSF sine sikkerhetsforskrifter. 

Diplomer

Alle stupskoleklubber skal gi ut diplomer etter at utøver har gjennomført de ulike nivåene. Diplomene bestilles her.

Ønsker din klubb å begynne med stupskole?

Klubben skriver avtale med NSF om å få bli med i Norges Stupskole. Det er gratis for klubben å bli medlem i Norges Stupskole. Klubben får til gang til alt av undervisningsmateriell, og kan få bruke www.tryggivann.no som påmeldingsportal og til administrering av stupopplæringen. Alle nivåene med kjerneøvelser ligger inne i tryggivann, slik at instruktør kan gå inn der og godkjenne når en deltager har klart målet, samt føre oppmøte.

Ta kontakt med Utviklingskonsulent i NSF; Kristin Angelsen, kristin.angelsen@svomming.no, tlf: 48277881.

Norges Stupskolebesøk

NSF tilbyr Norges Stupskolebesøk for klubber som ønsker å starte opp Norges Stupskole, eller ønsker å forbedre sin eksisterende stupskole. 

Les mer om Norges Stupskolebesøk på NSFs Utdanningsweb

I stup kan vi dele inn i fire kjernefunksjoner som det er viktig å trene på for å kunne alle elementene i stup.

KjernefunksjonBeskrivelse
PosisjonerHoldninger og kroppsbeherskelse
Forlengs og innoverHopp og stup med fremoverrotasjon. Stupgruppe 1 og 4.
Baklengs og reversertHopp og stup med bakoverrotasjon. Stupgruppe 2 og 3.
SkruHopp og stup med skru

svaleSvale har 6 hovedmål. Hvert hovedmål har flere delmål som må oppnås.

Det er fokus på:

 • holdninger og posisjoner
 • håndstående til vegg
 • rulle
 • korrekt forlengs hopp og avgang uten armsving.
KjerneøvelseKjerneøvelseNavnKjerneområdeHvor
1Forskjellige posisjonerPosisjonerMatte
2Håndstående til veggPosisjonerMatte
3202c rulleBaklengs rulleBaklengs og reversertKant
4102c rulleForlengs rulleForlengs og innoverKant
5100a uten armsvingForlengs hopp uten armsvingForlengs og innover1m
6100c uten armsvingForlengs hopp i kroppering uten armsvingForlengs og innover1m

Terne har 7 hovedmål. Hvert hovedmål har flere delmål som må oppnås.terne

Det er fokus på:

 • korrekt baklengs hopp og avgang uten armsving
 • fallstup
 • forlengs og baklengs hopp i kroppering på tjukkas
 • sittestup
KjerneøvelseKjerneøvelseNavnKjernefunksjonHvor
7200a uten armsvingBaklengs hopp strakt uten armsvingBaklengs og innover1m
8200c uten armsvingBaklengs hopp i kroppering uten armsvingBaklengs og innover1m
9010b fallstupFallstup i knekkForlengs og reversert1m
10301c rulle uten armsvingReversert stup i kroppering til rygg uten armsvingForlengs og reversertTjukkas
11201c rulle uten armsvingBaklengs stup I kroppering til rygg uten armsvingBaklengs og innoverTjukkas
12020c fallstupBaklengs sittesstup i kropperingBaklengs og innover1m
13HalvskruSkruTrampoline

Albatross har 9 kjerneøvelser. Det er fokus på avganger med og uten armsving, og nedslag.albatross

Utøveren skal kunne følgende elementer:

 • Hopp i serie på matte
 • Fallstup
 • Hopp til sitte på tjukkas
 • Korrekt avgang med armsving
 • Forlengs stup
KjerneøvelseKjerneøvelse navnNavnKjernefunksjonHvor
14100a med armsvingForlengs hopp strak med armsvingForlengs og reversert1m
15Håndstående PosisjonerMatte
16100c med armsvingForlengs hopp i kroppering med armsvingForlengs og reversert1m
17200a med armsvingBaklengs hopp strak med armsvingBaklengs og innover 1m
18200c med armsvingBaklengs hopp i kroppering med armsvingBaklengs og innover 1m
19101dDefinstupForlengs og reversert1m fast
20101c uten armsvingForlengs stup i kroppering uten armsvingForlengs og reversert1m
21301c til rygg med armsvingReversert stup i kroppering til rygg med armsvingPosisjonerTjukkas
22201c til rygg med armsvingBaklengs stup i kroppering til rygg med armsvingPosisjonerTjukkas

Havørn har 8 kjerneøvelser. Det er fokus på å sette sammen elementer til stup fra høyere høyder.orn

Utøveren skal kunne følgende elementer:

 • Innover stup
 • Sittestup
 • Forlengs hopp med halvskru

Har ikke klubben 3 meter fast er det godkjent hvis det kan gjennomføres på 3 meter svikt.

* For klubber uten 5 meter i hallen er målet oppnådd når det er gjennomført på 3 meter.

Kjerne-øvelse Kjerneøvelse navnNavnKjerneområdeHvor
23401c uten armsvingInnoverstup i kroppering uten armsvingBaklengs og innover3m
24101c uten armsvingForlengs stup i kroppering uten armsvingForlengs og reversert3m fast
25100c med armsvingForlengs hopp i kroppering med armsvingForlengs og reversert3m fast
26010b fallstupFallstup i knekkForlengs og reversert3m fast
27200c med armsvingBaklengs hopp i kroppering med armsvingBaklengs og innover3m fast
28*100a uten armsvingForlengs hopp strak uten armsvingForlengs og reversert5m
29*200a uten armsvingBaklengs hopp strak uten armsvingForlengs og reversert5m
30*5101a uten armsvingForlengs hopp med halv skru strak uten armsvingBaklengs og innover5m

Relaterte nyheter 

Se flere innlegg

mai, 2024

Sorteringsalternativer

Ingen aktiviteter

X