go up

Norges Svømmeforbund har utviklet Norges Synkronskole. 

Norges Synkronskole er barns første møte med synkronsvømming. Den er basert på de to første nivåene i Stjernesystemet; stjerne 1-2. Stjernesystemet er Canada sin utviklingstrapp for synkronsvømming som Norges Svømmeforbund har kjøpt. Stjernesystmet har tilsammen 17 nivåer; 10 stjerner og 7 superstjerner. Norges Synkronskole består av stjerne 1 og 2. 

Etter fullført begynneropplæring i Norges Svømmeskole, eller hvis man kan kravene til Selungemerket kan man begynne i Stjerne 1. 

Norges Synkronskole skal være en felles plattform for opplæring i synkronsvømming, og innholdet er basert på stjernesystemet. Det skal være et alternativt løp for barn og unge etter de har blitt svømmedyktige, og som ønsker å fortsette å være aktiv i vann.

Ved å utvikle Norges Synkronskole med samme rammer som Norges Svømmeskole vil dette være kjent for eksisterende svømmeklubber, og enklere å implementere i klubb. Det vil være tydelig struktur, klare mål og delmål og fokus på glede, mestring og kvalitet i opplæringen.

Hensikten med Norges Synkronskole er:

  • Være en felles opplæringsplattform for alle klubber med synkronsvømming
  • Øke rekruttering inn til synkronsvømmingsporten
  • Være en alternativ aktivitet i vann etter fullført svømmeopplæring
  • Sørge for at fler barn og unge fortsetter i klubbens aktivitetstilbud lenger, og dermed hindrer frafall
  • For å ha et bredere aktivitetstilbud innen svømmeidrett
  • Du får drive med mer lagidrett og samhold
  • Det kan være en god alternativ og allsidig trening for alle i klubben
  • Synkronsvømming er en idrett som passer for alle
  • Ha stort fokus på glede, lek og mestring til musikk i vann
Ønsker din klubb å begynne med Norges Synkronskole?

Da får dere tilgang til Stjernesystemet fra Canada fra baisistjerne til og med stjerne 3.

Dere får også Veiledningsheftet Synkronskolen og Aktivitetesheftet Synkronskolen.

Veiledningsheftet beskriver bakgrunn med Synkronskolen, info om hvordan organisere i klubb, innhold stjernene og info om synkronundervisningen med forslag til øktplaner.

Aktivitetsheftet inneholder øvelser, drills og tips til landtrening og vanntrening i synkronskolen, og kommer i tillegg til innholdet i stjernesystemet.

Dere får også tilgang til NSFs videoportal med video av alle øvelser i Stjernesystemet.

 

Instruktørkurs synkronsvømming

For å være instruktør i Norges Synkronskole, anbefales alle å ta Instruktørkurs synkronsvømming. Les mer om kurset på NSFs utdanningsweb.

Her lærer du om stjernesystemet, stjerne 1 og 2, enkel koreografi, samt hvordan lære bort dette til barn.

 

Norges Synkronskolebesøk

Klubber kan også få besøk av dyktig klubbveileder som kan hjelpe til å starte opp, eller se på muligheter på forbedring i klubbens synkronskole. Les mer om Synkronskolebesøk på NSFs Utdanninsweb. 

 

Ta kontakt med Utviklingskonsulent i  NSF, Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659

 

 

Om innholdet i Norges Synkronskole kan du lese i menyene under: 

 

I synkronsvømminger det fem kjerneferdigheter:

KjerneferdighetBeskrivelse
KroppstillingerMåten kroppen ligger eller er posisjonert i vannet.
ScullingerForskjellige typer sculling for å kunne få til forflytninger og figurer på
Forflytningsteknikker:Forskjellige måter å svømme eller forflytte kroppen på, både horisontalt eller vertikalt
Figurer:Forskjellige figurer, både enkle og sammensatte. Sammensatte er en bestemte serie bevegelser av kroppstillinger og scullinger. Disse har ofte navn etter forskjellige havdyr, steder vær, osv. Hver figur har en bestemt kode, vanskelighetsgrad og beskrivelse. Alle beskrivelsene finnes i Fina-håndboken.
Kombinasjoner/overganger:Sammensetninger av flere elementer fra andre kjerneferdigheter.

Stjerne 1

Forkunnskap: godkjent Selungemerkekrav: Stupe uti på dypt vann – svømme 12,5 meter på magen – skifte retning – svømme 2-3 meter mot startstedet – stoppe – flyte i 30 sekunder – svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Kurset skal gi deltakeren ferdigheter til å utføre grunnleggende øvelser liggende på ryggen i vannet, blant annet scullinger, kroppsposisjoner og figurer, samt enkel koreografi.

Mål stjerne 1:

KjerneferdighetKjerneøvelseBeskrivelse gjennomføringFINA figur nr.
KroppstillingerRyggliggende stillingHenger sammen med scullinger og figurerApp. II: 1
Tub stilling
ScullingerStasjonær ryggliggende scullingStilleståendeApp. II: 15
Standard sculling, hodet først5 meter, på rygg
Kontra sculling, beina først5 meter, på rygg
Forflytnings-teknikkerLinjeholdnings på rygg med benspark12 meter med kreative armer
Ryggcrawl12 meter, med variasjoner
Sprint ryggcrawl25 meter
FigurerTub
Baklengs kroppert salto
Vannhjul – Pretty LadyApp. IV: 310
KombinasjonerRutineelementRyggliggende stilling – 4 ryggcrawl m/bein – ryggliggende stilling – Tub stilling ¾ rotasjon – rygg liggende stilling – kontrasculling 3 m
Rutinelement med overgangerStasjonær ryggliggende stilling – standars sculling 2m – ryggbein i linje 2m – ryggcrawl 4 tak – stasjonær ryggliggende stilling

Stjerne 2

Forkunnskap: Bestått Stjerne 1

Stjerne 2 tar for seg de grunnleggende posisjonene og scullingene som utføres på magen, og lærer seg også vekseltak (eggbeater) og fortsetter med enkel koreografi.

 

Mål stjerne 2:

KjerneferdighetKjerneøvelserBeskrivelseFINA figur nr.
KroppstillingerFramliggende stilling på magenHenger sammen med scullinger og figurerApp. II: 2
Pretzel stillling
ScullingerStasjonær mageliggende scullingStillestående
Propell eller5 meter, overkropp i vannflate
Torpedo5 meter, overkropp under vann
Padle sculling5 meter
Forflytnings-teknikkerCrawlbenspark på siden12meter, kreative armer
Brystsvømming (hodet over vann)12 meter, fokus på ordentlige bryst bein
Stasjonær vekseltak (eggbeater)20 sekunder
Sprint brystsvømming25 m
FigurerPretzel
Bøyd kne veksel App. II: 14b
KombinasjonerRutineelementRyggliggende stilling – standard sculling 3m – ryggliggende stilling – pretzel med ¾ twist – baklengs kropert salto i pretzel stilling – vekseltak stilling
Rutineelement med overgangerPropell 2 m – sitt opp i vekseltak 2 sek – crawlbein på siden 2m – 2 brysttak – mageliggende stilling
X