go up

Norges Svømmeskole er en mal for svømmeopplæring. Den er utarbeidet for å hjelpe klubber og kvalifiserte instruktører, som med sin erfaring vil forsterke gjennomføringen av planen.

Planen er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir instruktørene en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.

Planen inneholder ikke detaljerte timeplaner, da disse kun kan utvikles lokalt når man vet hvilket nivå elevene er på, og hvilke rammebetingelser man har til rådighet. Hver enkelt svømmeskole kan, i samarbeid med instruktørene, lage sine lokalt tilpassede timeplaner basert på disse rammebetingelsene.

Norges Svømmeskole har fokus på:

–         at svømmeopplæring skal være gøy

–         ferdighetsutvikling

–         svømmeteknisk utvikling

–         kognitiv utvikling

Svømmeopplæringen arrangeres av lokale svømmeklubber. Alle klubber som er registrert i Norges Svømmeskole driver svømmeopplæring etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk.

Merker og nivåer i svømmeopplæringen

01Vannmerket-2014

Kan brukes på Småbarnssvømming, men anbefales brukt innen Begynneropplæring fra 4/5-års alder. Krav: gjennomført vanntilvenningsøvelser, samt godkjent testøvelse 1 og 2.

Testøvelse 1:

Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.

Testøvelse 2:

Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

For funksjonshemmede:

Når elevene er trygge i vann, skal de kunne gjennomføre følgende ferdigheter:

 • Hodekontroll: Hoppe opp og ned på bunnen («kenguruhopp») sammen med instruktør eller alene i minst 10sek.
 • Pusteteknikk: a) Instruktøren skal kunne sprute eleven i ansiktet i minst 15sek. uten at han/hun behøver å beskytte seg. b) Blåse en bordtennisball/»UFO» el.l. over bassenget, minst 10m.
 • Kroppsbevissthet: a) Gå på bunnen eller sykle/trå vannet med eller uten hjelp fra instruktøren, og samtidig frakte et svømmebrett, ball el.l. som ligger i vannflaten gjennom bevegelse med armene, uten å berøre gjenstanden. Gjenstanden må fraktes minst 5m. b) Henge i kanten alene.
 • Komme ut i og opp av bassenget ved hjelp av instruktøren: a) Komme ut i vannet ved å holde instruktøren på skuldrene –  hendene. Instruktøren fortsetter bevegelsen uti vannet ved å hoppe kenguruhopp med eleven. b) Instruktøren hjelper eleven til liggende på magen på kanten. Eleven aker seg inn på egenhånd.

02Hval-2014

Dekker kjernefunksjonen dykke.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

 • Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene
 • Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen
 • Holde pusten – dykke mellom beina på en partner
 • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

Krav for funksjonshemmede:

 • Vertikalrotasjon: Kunne reise seg i vannet med eller uten hjelp.
 • Lateralrotasjon: Kunne spinne rundt egen kropp med eller uten hjelp.
 • Kombinert rotasjon/hopp: Kunne sitte på kanten, hoppe uti og snu seg rundt på ryggen med eller uten hjelp.
 • Dykk: Kunne dykke ned til bunnen og eventuelt ta opp en gjenstand, med eller uten hjelp fra instruktøren.
 • Salto: Eleven hjelpes til å få fart framover på magen, og gjør en salto ved å trekke armene til siden og hodet inn mot brystet (Det aksepteres at saltoen kan bli «skjev» på grunn av elevens asymmetri i kroppsform og egenvekt).

Skilpaddemerket

Dekker kjernefunksjonen flyte.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

 • Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning
 • Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste
 • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning
 • Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning
 • Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede:

 • Trå vannet: Trå vannet i vertikal posisjon.
 • Flyte på magen: Flyte på magen så strak som mulig, eventuelt som sjøstjerne.
 • Flyte på ryggen: Flyte på ryggen så strak som mulig.
 • Vannhjulet: Trå vannet rundt i 360° sirkel.

04Pingvin-2014

Dekker kjernefunksjonen gli.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

 • Gli på magen – linjeholdning
 • Gli på ryggen – linjeholdning
 • Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
 • Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
 • Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark
 • Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede:

 • Gli på magen: Gli på magen så strak som mulig med fraspark i veggen eller ved hjelp av instruktøren.
 • Gli på ryggen: Gli på ryggen så strak som mulig eventuelt ved hjelp av instruktøren («turbulent glidning»).
 • Gli med rotasjon fra mave til rygg: Eleven skal stupe uti fra kanten, snu seg over på rygg (kombinert rotasjon), gli så strak som mulig med dreining fra rygg til mage puste ut drei tilbake til ryggliggende.
 • Stup: Sittende eller stående stup fra kant eller startpall. Eleven skal gli med rotasjon fra mave til rygg.

05Selunge-2014

Dekker kjernefunksjonen fremdrift.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

 • Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting
 • Crawlsvømming uten pust
 • Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning
 • Ryggsvømming – linjeholdning – puste
 • Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

Krav for funksjonshemmede:

 • Sculling: Ligg på ryggen og utfør ulike scullingbevegelser. Roter til magen og utfør ulike scullingbevegelser, eller crawl benspark.
 • Crawl – Rygg: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, starte crawlsvømming med pust ca.10 meter og rotere på ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca.10 meter. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med «ti på to-tak». Elever som ikke kan svømme crawl skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, og rotere til ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca.10 meter. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med «ti på to-tak».
 • Bryst: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol, og gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten. Deretter skal eleven svømme 10 meter brystsvømming med rytmisk pusting.

06Sel-2014

Fokus på crawl og rygg

På Sel-nivået har man, foruten repetisjon fra tidligere nivåer, fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynneropplæringen. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

 

Læringsmål

 • Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

 

Delmål

 1. Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta
 2. Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «super-mann» på venstre side
 3. Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne/pølse), med pusting
 4. Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen
 5. Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann
 6. Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming
 7. Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
 8. Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg
 9. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste rednings-line/livbøye («throw»)

09Sjolove-2014

Fokus på bryst- og butterflybevegelsen

På Sjøløve-nivået har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynneropplæringen, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået. I tillegg er det viktig med repetisjon fra de tidligere nivåene.

 

Læringsmål

 • Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
 • Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

 

Delmål

 1. Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
 2. Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel/flytepinne/pølse under brystet)
 3. Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
 4. Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
 5. Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak (syklus)
 6. Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linje-holdning
 7. Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

07Delfin-2014

Fokus på bryst- og butterflyteknikken

På Delfin-nivået har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-nivået har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert. I tillegg repetisjon fra tidligere nivåer.

 

Læringsmål

 • Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
 • Kunne svømme med klær og trå vannet

 

Delmål

 1. Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning
 2. Kunne utføre 3 butterflybeinspark under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
 3. Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
 4. Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
 5. Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.
 6. Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

08Hai-2014

Fokus på medley

På Hai-nivået har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene. I tillegg repetisjon fra tidligere nivåer.

 

Læringsmål

 • Kunne svømme medley
 • Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
 • Kunne grunnleggende livredning i vann

 

Delmål

 1. Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg
 2. Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst
 3. Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl
 4. Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
 5. Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
 6. Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 7. Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 8. Kunne svømme 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng)
 9. Livredningstest: Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannfla-ten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand , ilandføring 25 m. av «den forulykkede» ved hjelp av forlenget arm. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.

Svommedyktighetsmerke

Svømmedyktighet

Norges Svømmeforbund definerer svømmedyktighet som følgende;

«Fall uti på dypt vann, svøm 100 meter på magen og underveis plukke opp en gjenstand med hendene, stopp og hvil-> flyt på mage, rull over, flyt på rygg-samlet i 3 min. Svøm deretter 100 meter på rygg og ta seg opp på land»

X