go up

Minipolo

Minipolo er et ballspill i vann for barn fra 8 til og med 12 år. Minipolo tar utgangspunkt i idretten vannpolo, men er gjort lettere å spill og trene ved å forenkle reglene og krav til utstyr. Minipolo gir barn og unge en ypperlig mulighet til å ha det moro i vann. Sport, lek og mestringsglede i et godt samspill.

Minipoloregler

Minipolo har enklere regler enn vanlig vannpolo. I turneringer er også reglene litt enklere for de yngste.

Minipolotrening

Minipolotrening skal være morsomt, med fokus på spill, lek og mestring. Det vil trenes på tekniske ferdigheter og svømming, og Minipolotreningen er delt opp i fire nivåer, basert på ferdigheter. Utøverne får diplom etter gjennomført hvert nivå.

Minipoloturneringer

Minipolo kan spilles for gøy på trening, eller man kan delta på minipoloturneringer.

Instruktørkurs Minipolo

Alle kan bli instruktør i Minipolo, og du trenger ikke å ha spilt vannpolo før.

Alle som skal være Minipoloinstruktører må ta Instruktørkurs Minipolo. Her lærer du mer om de ulike nivåene, og hvordan være Minipoloinstruktør. Les mer om utdanningen her.

Minipolobesøk

Klubben kan få hjelp til oppstart eller hjelp til utvikling av minipologruppene i klubben. En klubbveielder kan komme på besøk å bistå til å gjøre klubbens minipolo enda bedre.

Ønsker din klubb å begynne med minipolo?

Klubben får tilgang til et veilednigshefte for hvordan drive minipolo i klubb, samt et aktivitetshefte med treningsøvelser og leker til hvert nivå.

Ta kontakt med:

Utviklingskonsulent NSF; Jan Kjensli, jan@svomming.no.

 

Utvikling av minipolo

To arbeidsgrupper nedsatt av Norges svømmeforbund og vannpoloutvalget har utviklet konseptet Minipolo. Den første arbeidsgruppen har bestått av idrettskonsulent i Norges Svømmeforbund Lasse Hoel (prosjektleder), Terje Tollefsrud (LRK), Mats Albins (vika) og Kim Hanson (Vika).

Den andre arbeidsgruppen som jobbet mer med innhold på nivå og øvelser er utviklingskonsulent i NSF Cathrine Aa Dalen, Caroline Brinchmann (NSF), Sverre Fjermestad (Sørumsand), Morten Franang (Vika), Lejla Redzepi (LRK), Frida Blomquist Holte (OI), Mariann Mosvold (OI), Harriet Engesvik (Namsos), Børre Sagmo (Namsos), Terje Tollefsrud (LRK), Espen Franang (OI og Vika) og Tommy Mikkelrud (Nordby).

Minipolo er:

o   Vannpolo for barn 8 – 12 år

o   Enkle regler

o   5-6 spillere per lag

o   Gutter og jenter på samme lag

o   Alle foresatte kan være dommer

o   Banen tilpasses bassenget og nivået på barna

o   Minipolo trening har fire ferdighetsnivåer

o   Minipolo er kult!

Om minipolo

Hva er Minipolo?

Minipolo er et ballspill i vann for barn fra 8 til og med 12 år. Minipolo tar utgangspunkt i idretten vannpolo, men er gjort lettere å spill og trene ved å forenkle reglene og krav til utstyr. Minipolo gir barn og unge en ypperlig mulighet til å ha det moro i vann. Samspill, lek og mestringsglede i et godt samspill.

Spillets gang

Minipolo er et spill med likhetstrekk til håndball og basketball. Det spilles i basseng med et mål på hver side. Minipolo spilles i basseng med en banestørrelse tilpasset barn, og det bassenget man har tilgang til. Det spilles med to lag med 5-6 spillere på hvert lag, inkludert målvakt. Lagene består av spillere av begge kjønn. Spillet går ut på å få ballen i motstanders mål, som er beskyttet av hver sin målvakt. Det laget som har flest mål etter to omganger vinner. Det trengs en dommer til å dømme kampen.

Trenerne

I minipolo skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Trenerne er de viktigste rollemodellene og må legge til rette for at spillet blir preget av dette. Treneren skal se alle spillerne, og legge til rette for at alle skal spille like mye.

Dommer

En trener eller forelder fra et av lagene kan være dommer. Reglene er enkle, og den viktigste regelen er at spillerne viser god lagånd og forståelse for spillet. Dommeren må ha en fløyte og kunne håndsignalene (se eget dokument nederst på siden). Dommeren kan tilpasse reglene til spillernes nivå.

Lagene

Alle spillerne bør spille mest mulig. Om klubben ikke har tilstrekkelig med spillere er det veldig bra om man mikser spillere fra et annet lag. Det bør roteres hvem som er keeper slik at alle får prøve seg i mål.

For å spille minipolo trenger man litt utstyr.

– Mindre mål: Målet bør være 1m, maks 2m i bredden, og maks 90cm høyde. Dersom man ikke har vannpolomål så kan man til trening bruke små fotballmål som står på kanten.

– Vannpoloballer: str. 3

– Vannpolohetter: Hjemmelaget bør om mulig ha lyse hetter og bortelaget mørke hetter. Det trenger ikke være egne målvaktbadehetter, siden spillerne bør rotere på hvem som skal stå i mål.

Klubben.no har noe Minipoloutstyr. Les mer her.

Norges Svømmeforbund kan hjelpe klubben med å komme igang med minipolo, eller hjelpe dere å utvikle enda bedre tilbud i eksiterende minipologrupper.

Minipolobesøk er gratis for klubber, og en klubbeveileder med god kunnskap om minipolo kommer på besøk til klubben deres.

Les om minipolobesøk på NSFs Utdanninsweb.

Minipolo nyheter 

Se flere innlegg
X