go up

Trenere – NM-klubb

 • I NM-klubben er man gode på å jobbe i team blant instruktører og trenere.
 • Det er mange instruktører i de ulike grenskolene, og instruktørene har utdanning ut ifra nivået de jobber på. Det er instruktørsamlinger i klubb og gjerne også i samarbeid med naboklubber. Det er fokus på etterutdanning og kompetansepåfyll hos instruktørene.
 • Trenerne jobber ut ifra klubbens mål, og en sportslig plan om klubben har dette. Trenerteamet ledes av hovedtrener, og trenerteamet bør arbeide ut fra en felles filosofi. Alle trenerne er godt satt inn i klubbens utviklingstrapp og sportslig plan, og jobber etter dette. Hovedtrener bør ha minimum Trener 3, og trenerne har trenerutdanning ut fra nivået de jobber på. Også hos trenerne er det fokus på etterutdanning og kompetansepåfyll, gjerne hos andre klubber i landet eller i utlandet.
 • Trenere er oppdatert på NSFs sportslig plan, utviklingstrapp, testbatteri og jobber etter dette. Hvis klubben har utøvere på landslag, så er trenerne oppdatert på NSFs treningsfilosofi for å skape verdensenere. Trenere følger med på forskning og utvikling innen idretten og trenerfaget.
 • Trenere og instruktører har fokus på at det er gøy og givende å komme på trening, og allsidighet er viktig.
 • Hovedtrener er ansvarlig for utviklingen i klubbens trenings- og konkurransegrupper. Hovedtrener leder og utvikler trenerteamet og holder regelmessige trenermøter, mens grenskoleansvarlig gjør det samme for instruktørene i grenskolen. Grenskolesansvarlig og hovedtrener samarbeider for å skape en helhet i klubben.
 • Det er et trygt og sunt miljø i klubbens grenskole og trenings- og konkurransegrupper. Trenerne er gode på å bygge kultur, og utøverne opplever å bli ivaretatt i klubben.

Klubben har alt dette på plass:

 • Alle trenere og instruktører har gjennomført Trenerattesten, og klubben har registrert det.
 • Hovedtrener med Trener 3 kompetanse
 • Trenere/instruktører med relevant utdanning
 • Definerte trener-/instruktørroller
 • Instruktør-/trenermøter
 • Utøversamtaler
 • Utdanningsplan
 • Rekrutteringsplan instruktører/trenere

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Rutiner for å sette opp instruktør/trenerkurs
 • Tilbyr jevnlig etterutdanning
 • Vill i vann Trenerkurs
 • Deltar på Kompetansehelga
 • Deltar på Trener/Lederkonferansen
 • Deltar på Instruktørkoferansen

Klubben kan ha dette på plass:

 • Trenere samarbeider med andre klubber

Ressursbank

Her kommer ressurser og tips

X