go up

Terminlisten 2024 er publisert

Fristen for å registrere svømmestevner til terminlisten 2024 gikk ut 1.september.
Kretsene har nå gjennomført sin koordineringsjobb, og terminlisten er nå publisert medley.no.

Eventuelle endringer må skje i svært god tid før det aktuelle stevnet, og endringen skal godkjennes skriftlig av lokal krets og sendes NSF.

De klubbene som har admin-bruker i medley kan legge ut innbydelser på egenhånd.
Stevneoppsett for svømming (XML) og evt. innbydelse sendes inn til resultater@medley.no.

Resultater sendes inn til resultater@medley.no så raskt som mulig etter stevnet.

X