go up

Samordnet søknad og rapportering

Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet for alle klubber – frist for å gjennomføre dette via www.klubbadmin.no er 30.april.
Alle klubber har fått tilsendt mail fra Norges Idrettsforbund med informasjon.

 

Rapportering av medlemstall og aktive medlemmer

Norges Idrettsforbund har informert klubber om elektronisk medlemsregister gjennom flere år, og med ulike krav.
Frivillige i klubb kan bli både forvirret og frustrert over informasjonen man får – det har vi stor forståelse for.
Det har over lengre tid pågått en utviklingsprosess hvor tryggivann.no har blitt tilpasset integrasjon med idrettens database.
Vi kan dessverre ikke gi noen god informasjon om dette nå, ettersom NIF har endret strategi og planer i forhold til tidligere år.

På grunn av at dette vil det også i 2019 være mulig å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt – slik det har vært tidligere.
De klubber som bruker tryggivann kan enkelt hente ut rapport over aktive medlemmer fordelt på kjønn og alder. Se eksempel på vår informasjonsside for samordnet rapportering.

X