go up

En idrett – like muligheter. Ny parastrategi i norsk idrett

Det skal være en idrett – med like muligheter for alle! Norges Idrettsforbund (NIF) har lansert en ny helhetlig parastrategi som gjelder for alle ledd og nivå i norsk idrett, fra de sentrale ledd i NIF og særforbund, ned til de lokale idrettslag.

I lanseringen av parastrategien sa idrettspresident Berit Kjøll Strategien at strategien gir oss et felles språk, en retning og prioriterte mål å jobbe mot, men det er nå jobben virkelig begynner.

I norsk svømming har vi lange og gode tradisjoner for å inkludere og legge til rette for parautøvere, men vi har også en jobb å gjøre for å bli enda bedre og følge opp målene i strategien.  Strategien har mål innenfor følgende hovedområder:

  • breddeidrett
  • toppidrett
  • kompetanse
  • kommunikasjon
  • anlegg
  • aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger
  • partnerskap og samarbeidsaktører

Les utfyllende informasjon og hele strategien på hjemmesiden til NIF. 

X