go up

Organisasjon – Konkurranseklubb

 • I en konkurranseklubb er rutiner for lovpålagte  oppgaver under full kontroll. Det er oversikt over medlemmene, og over økonomien.
 • Styret må finne og definere sin rolle, helst i en klubbhåndbok. Klubbhåndboken er en kokebok for hvordan klubben driftes og inneholder instrukser, retningslinjer osv.. Retningslinjene kan gjelde mobbing, alkohol, antidoping, hvordan vi oppfører oss på reise, osv. Retningslinjene bør ligge tilgjengelig på klubbens hjemmeside og oppdateres minst 1 gang hvert år. Klubben bør utarbeide et årshjul som inneholder frister for søknader til ulike stipender og støtteordninger
 • Klubben har kanskje ansatte trenere, og dermed også godkjente kontrakter for disse. Styret er trygg på arbeidsgiveransvaret.
 • Klubben bør ha en handlingsplan eller en virksomhetsplan, og jobber målrettet etter denne. Som for utøvere, er det også naturlig at klubben setter seg mål. En virksomhetsplan utarbeides i fellesskap og vedtas på årsmøtet. Virksomhetsplanen skal være et levende strategidokument som sier noe om hvor klubben skal, og hvordan den skal komme dit. En handlingsplan er mindre omfattende, og kan vedtas av styret.
 • Å leve i sin egen boble er på langt nært så morsomt som å samarbeide, trene og skape aktivitet med andre engasjerte. Utøvere, trenere og ledere blir inspirert av et givende samarbeid. Områder det er naturlig å samarbeide om kan være utdanning, instruktørsamlinger, treningshelger, leire og stevner.
 • Klubben har retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Klubben følger NIF sine retningslinjer, og styret er ansvarlig for at retningslinjene er kjent og blir fulgt. Styret er også kjent med veilederen for hvordan håndtere saker om seksuell trakassering og overgrep i klubben. Klubben oppfordres til å bli en Trygg på trening klubb, og gjennomføre programmet i klubben.
 • Det er plass for alle i klubben, uavhengig av familiens økonomi. Klubben har så lave kostnader som mulig, og støtteordninger til de som trenger det. Klubben oppfordres til å bli en Alle med klubb, og gjennomføre Alle med programmet i klubben.
 • Klubben kjenner til NIF sine retningslinjer mot vold og trusler i idretten.

Klubben har alt dette på plass:

 

 • Har oppdatert lovnorm
 • Har godkjent elektronisk medlemssystem
 • Følger regnskapsbestemmelser
 • Politiattestansvarlig
 • Barneidrettsansvarlig
 • Kontrakter (hvis klubben har ansatte)
 • Følger personvernbestemmelser
 • Retningslinjer seksuell trakassering
 • Retningslinjer økonomi som barriere

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Klubbhåndbok (med info om grenskolen)
 • Handlingsplan
 • Årshjul
 • Bli et Rent Idrettslag

Klubben kan ha dette på plass:

 • Virksomhetsplan
 • Sportslig plan

Ressursbank

Har klubben alt på plass? Gjennomfør klubbsjekken Bedre klubb for å få oversikt over hva klubben jar på plass, og hva dere bør ha fokus på å forbedre fremover.

For klubbledelsen

For mer info om klubbledelse og arbeidsgiveransvar, ta en titt på denne siden.

Klubbpakka.no

Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy, skreddersydd for idrettslagenes virksomhet, som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett.

Klubbpakka gir en juridisk veiledning innenfor hovedområdene NIFs lov og lovnormen for idrettslag, «idrettens» plikter som arbeidsgiver, styrets oppgaver og ansvar, idrettens forsikringer og erstatningsansvar, samt spørsmål innenfor skatt- og merverdiavgift.

NSFs avtale med Klubbpakka gir klubbledelsen fri tilgang til en rekke standardavtaler, standarddokumenter og foredrag som er skreddersydd for idrettslag generelt og for klubber i Norges Svømmeforbund spesielt. Nye dokumenter som er utviklet spesielt for svømmeklubber er ansettelsesavtaler for daglig leder, hovedtrener, trener og trener på timebasis. Klubbpakka inneholder også en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Klubbene har i tillegg tilbud om redusert pris på advokattimer. Se her for innlogging til Klubbpakka: www.klubbpakka.no. Du må ha passord for å logge deg inn, ta kontakt med cathrine@svomming.no, for å få tilsendt passord.

Klubbpakka er et produkt utarbeidet av advokatene Pål Kleven, Tomas Kristensen, Sturla B. Torkildsen og advokatfullmektig Hildegard Lian i advokatfirma Kleven & Kristensen. Klubbpakka er et skreddersydd produkt for alle klubber og øvrige organisasjonsledd tilsluttet NIF.

X