go up

Tilskudd til å arrangere minipoloturnering

Konseptet Minipolo, vannpolo for barn fra 8 til og med 12 år er under utvikling av NSF og vannpoloutvalget. Flere klubber har minipoloaktivitet for barn, og det er på tide at det arrangeres uformelle minipoloturneringer for barn. Klubber som skal arrangere en minipoloturnering får 7 500 kr i støtte fra NSF.
Les mer om kriteriene

X