go up

Nytt kull er i gang!

Ungdom kan, vil og tør. Det har vi på nytt erfart på Lederkurs for ungdom i helgen som var.

På første kurshelg av årets Lederkurs for ungdom fikk vi møte 17 deltakere (mellom 15 og 19 år) fra 11 ulike klubber i landet. Vi var gjennom en sosial og lærerik helg!

Med mål om å utvikle gode ledere og mennesker

Kurset skal gi ungdom verktøy og den kompetansen som trengs for å løse ulike oppgaver og være en ressursperson i klubb. Tidligere deltakere har fortalt at kunnskapen har hjulpet dem i studier, i arbeidslivet og i livet generelt. Denne helgen gikk vi gjennom følgende emner:

  • Bli kjent
  • Jeg som rollemodell
  • Selvtillit, selvbilde og selvfølelse
  • Medlemmet i sentrum
  • Deg som ressurs
  • Fra mål til handling
  • Kommunikasjon
  • Presentasjonsteknikk
Med handlingsplan som verktøy

Et av målene med samlingen var at deltakerne skulle planlegge et prosjekt som skal komme deltakernes egen klubben til gode. Deltakerne fikk innføring i handlingsplan som verktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av et prosjektet.

Deltakernes klubber er heldige

Kurset viser nok en gang at ungdom er sterke ressurser for sine klubber. Ungdom kan blant annet bidra med et annet perspektiv og kjenner målgruppen best. Vi håper klubbene er nysgjerrige på ungdommen, tar imot ideer, heier og veileder!

Vi ønsker deltakerne lykke til i sin praksisperiode og med gjennomføring av sine prosjekter. Vi gleder oss til å treffe dem igjen for andre og siste samling hvor vi får høre hvordan det har gått med prosjektene deres, men aller viktigst – hva har de lært av prosessen? Vi gleder oss!

X