go up
NSF peptalk. Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL

Høstens Trener 1-kurs

Da er høstens Trener 1-kurs satt opp. Målet med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Trener 1 deles i fire deler der del 1 og 2 gjennomføres som e-læring, mens del 3 og del 4 er undervisning i klasserom og basseng. I tillegg til de fire delene gjennomføres praksis på minimum 45 timer i klubb.

Det er satt opp Trener 1 i stup og svømming høsten 2016:

  • Stup, del 4: Bergen 19.-21. aug
  • Sortland: Del 4 26.-28. aug
  • Bergen: Del 3 16.-18. sep + del 4 4.-6. nov
  • Trondheim: Del 3 16.-18. sep + del 4 14.-16. okt
  • Asker: Del 3 21.-23. okt + del 4 11.-13. nov
  • Kristiansand: Del 3 25.-27. nov + del 4 13.-15. jan 2017

Påmelding til Trener 1 gjøres via: www.minidrett.no.

Se studieplaner og mer info om Trenerløypa på http://utdanning.svomming.no/utdanningstilbudet/trener/.

X