go up
Logo for AKP 2016

Anerkjennelsesprogrammet har åpnet

Anerkjennelsesprogrammet er et strategisk verktøy i å videreutvikle de norske svømmeklubbene. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle aktivitet for små og store. Enkelt forklart kan Anerkjennelsesprogrammet ses på som klubbens «helsesjekk».

I NSFs Virksomhetsplan presenteres visjonen om at «svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge». Hensikten med Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram er å gi alle klubber i Norges Svømmeforbund et verktøy, og en veiledning, for å kunne bli enda litt mer aktive og velfungerende. NSF tror at det å styrke medlemsklubbene er avgjørende for utvikling av klubbenes aktivitetstilbud og norsk svømmeidrett som helhet. Aktive og velfungerende klubber er nøkkelen til å kunne gi enda flere barn, ungdom og voksne et attraktivt tilbud i vann.

Se all info og finn linker til gjennomføring her.

X